دسته بندی روانشناسی


از چه سنی آموزش نظم و ترتیب برای کودکان آغاز می شود؟

به کودکان می توان اجازه داد که اسباب بازی های خود را در اطاق پراکنده کنند؛ اما پس از بازی و در هنگام ترک اطاق باید باید آنها را در جای خود قرار داده و مرتب نمایند. این کودکان باید بیاموزند که تمیز کردن و پاکیزه نگهداشتن ابزار و وسایل بازی بخشی از کار، زندگی و فعالیت های روزانه است. کودکانی که در همان سنین 3-2 سالگی این آموزش را نیاموخته اند در سال های بزرگسالی نیز کوششی برای پاکیزه ...


آیا چشمداشت های غیرواقع بینانه پدر و مادر از کودک برای او سودمند است؟

اگر توقع های خود از کودک را درسطحی نگهداریم که در توان فرزند است، سبب علاقه مندی وی به محیط خانوادگی می شود و آن را محیط امن برای خود خواهد یافت. کودک باید به این نتیجه برسد که با گام های خود به پیش می رود، نه بر پایه گام های دیگران. در غیر این صورت پیام های منفی پدر و مادر و سایرین می تواند با واکنش های کناره گیری، گوشه گیری، دست کشیدن از هر گونه کوشش و تلاش ...


چرا فرایند زایمان در سلامت نوزاد و کودک موثر است؟

زایمان سخت و خطرناک می تواند برای کودک و مادر آسیب زا باشد. طولانی بودن مدت زمان عبور رویان از کانال زایمانی ممکن است آسیب های جبران ناپذیری برای نوزاد به دنبال داشته باشد. از جمله این آسیب ها نرسیدن اکسیژن کافی به مغز است که سبب مرگ برخی یاخته های عصبی مغز می گردد . از میان رفتن این یاخته ها می توانند افسردگی یا بیش فعالی کودک را در پی داشته باشند. طولانی شدن مدت زایمان سبب وارد شدن مواد ...


کودک یک تا دو ساله چه اندازه باید در محیط خانه آزاد باشد؟

هیچ چیز در این جهان نیست که از قاعده و قانونی پیروی نکند. آزادی به معنی نبود قانون و مقررات نیست. مفهوم آزادی لاابالی گری نیست. زمانی می توانیم آزاد باشیم که قوانین جهان را بشناسیم و بر پایه آن عمل کنیم. کودک باید بتواند با بهره گیری از محیط زندگی و فرصت هایی که برای او فراهم می شود، توانمندی های ذهنی و بدنی خود را رشد و گسترش دهد؛ بی آنکه به خود یا دیگران آسیب برساند. محیط خانه برای ...


در چه سنی خواندن و نوشتن را باید به کودک آموخت؟

در فاصله 5 تا 7 سالگی باید خواندن و نوشتن را به کودک آموخت. در این سن کودکان به کار بردن مداد و قلم را دوست دارند. از این رو در این سن آموزش به کارگیری مداد و نوشت افزار می تواند برای او سودمند باشد. ...


آیا نگاه کردن کودک به اشیاء رنگی و تحریک حس بینایی وی در چند ماه نخست زندگی ضروری است؟

چشم کودک نیاز به تحریک دایمی دارد. باید در برابر چهره کودک 3 یا 4 ماهه، آویزان کردن اشیاء رنگی بالای گهواره کودک چند ماهه به شکلی که در میدان دید کودک باشد، می تواند سبب تحریک حس بینایی کودک شود> می توان در حالیکه به آرامی لبخند می زنیم با او سخن بگوییم و به آهستگی چشم های خود را باز و بسته نماییم. فراهم کردن شرایطی که کودک بتواند در جلو آینه تصویر خود را ببیند، در تشخیص خود ...


هوش خرد ورز یا استدلالی چیست؟

هوش خردورز یا استدلالی به معنی داشتن توانایی دریافت مفهوم زمان و تفاوت میان اعداد است. این نگاه مکانیکی پایه استدلال و اندیشه است. کسانی که از این توانمندی برخوردارند، آماده اند تا اصول خردورزی و استدلال را بیاموزند و در زندگی خود به کار برند. اما از سوی دیگر افرادی که از این توانمندی برخوردار نیستند، با مفهوم عدد ها آشنایی ندارند. با مفهوم استفاده از وقت و زمان آشنا نیستند. ممکن است بگویند در 15 دقیقه برای انجام کاری آماده هستند اما ...


آیا گوش دادن به موسیقی می تواند در رشد توان مندی های ذهنی و هوش کودک موثر باشد؟

گوش کردن به موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک می تواند نقش بسیار مهمی در هوش موسیقیایی کودک داشته باشد. گوش کردن به موسیقی می تواند به کودک آرامش دهد. اگر موسیقی با رقص همراه شود، نقش انکار ناپذیری در رشد هماهنگی مغز و ماهیچه های دست و پا و سایر اندام ها خواهد داشت. کودک با شنیدن موسیقی شاد می شود. کسانی که از توانایی درک موسیقی برخوردارند، از موسیقی لذت می برند، ابزار موسیقی را می شناسند و دوست دارند ...


آیا کنترل اندام های بدن می تواند نشانه هوش بالا باشد؟

بررسی ها نشان داده اند که بهره مند بودن از توانایی کنترل اندام های بدن می تواند نشانه هوش بالا باشد. افراد باهوش می توانند اندام های بدن خود را به خوبی در کنترل خود داشته باشند. در حالی که افرادی که کنترل چندانی به اندام های خود ندارند، نمی توانند حرکات دست، پا، سر و مانند آنها را در اختیار خود داشته باشند و در هنگام ضرورت از آنها بهره گیرند. ...


هوش هیجانی و احساسی چیست؟

به طور کلی آنچه را که به عنوان هوش می شناسیم، دربرگیرنده بخش های گوناگونی از جمله هوش هیجانی است. هوش هیجانی توان شناخت و آگاهی از حالت های هیجانی خود و دیگران است. برخی افراد حالت های هیجانی دیگران را به خوبی تشخیص می دهند، نسبت به آنها آگاهی به دست می آورند و چندان غرق احساسات و هیجان های درونی خود نمی شوند. اما برخی از کودکان پیوسته گرفتار خود هستند تا آنجا نمی توانند تشخیص دهند که دیگران ...


هوش کلامی چیست؟

هوش آدمی دربرگیرنده بخش های گوناگونی از جمله هوش کلامی است. هوش کلامی به توانایی بیان و ابراز دیدگاه ها و باورهای افراد به سایرین در قالب واژه های مناسب گفته می شود. بسیاری از افراد آنچه را که در ذهن دارند می توانند در چهارچوب واژه های مناسب ابراز و بیان کنند. در حالیکه برخی دیگر چنین توانی را ندارند. این افراد اگر از موضوعی ناراحت هستند و یا موجب نگرانی آنها می شود، نمی توانند به خوبی آن را ...


آیا کنترل فعالیت های ذهنی و آگاهی به آنها از هوش سرچشمه می گیرد؟

آگاهی داشتن به فعالیت های درونی و دهنی خود و توان کنترل آنها بخشی از هوش به شمار می رود. بسیاری از افراد با خودشان غریبه اند. آنها نمی توانند تشخیص دهند که غمگین اند یا افسرده. این افراد توانایی شناخت حالت های درونی خود را ندارند و از این رو توانایی کنترل آنها را نخواهند داشت. آنان آنچه را که دوست دارند درست می پندارند. از سوی دیگر افرادی که از هوش بالاتری برخوردارند، از حالت های درونی خود آگاه اند ...


چرا کودکان دو تا سه ساله خودمدار و خودشیفته هستند؟

در این سن کودکان خود را مرکز جهان می پندارند. بر این باورند که جهان به گونه ای در خدمت ایشان است. آنها باور دارند که خورشید به این دلیل از خاور بالا می آید که آنها از خواب بیدار شده و باید به آنها نور و گرما بدهد؛ و به این دلیل در باختر پنهان می شوند که آنها باید آماده خواب شوند. آنها حتی مرگ بستگان را به گونه ای به خود مربوط می دانند. برای نمونه اگر پدر وی ...


چگونه می توان از گاز گرفتن کودکان پیشگیری کرد؟

گاز گرفتن کودک به گونه ای تجاوز به حقوق دیگران به شمار می رود. کودکی که در ماه های نخست گاز می گیرد با بزرگتر شدن، مشت و سپس لگد می زند. نباید منتظر باشیم تا این کار را انجام دهد سپس برای از میان برداشتن آن بکوشیم. بلکه با برآوردن نیازهای او باید کوشید که همیشه کودک در رفاه و آسایش باشد. اما اگر کودک گاز گرفت تنها یک یا دوبار به او می گوییم : "نه " و ...


چرا کودکان سرشان را به جاهایی مانند لبه تخت یا دیوار می کوبند؟

در آغاز ممکن است در هنگام بی حوصلگی یا ناراحتی کودک بخشی از بدن یا سر خود را به جایی بکوبد. در این حالت واکنش ما می تواند سبب کاهش و از میان رفتن این رفتار شود و یا باعث افزایش و نیرومند تر شدن آن گردد. از آنجا که رفتار ها و یادگیری های کودکان در ماه های نخستین تا 2 سالگی از راه شرطی شدن انجام می شود، ( به این معنی که انجام هر رفتاری که پیامد خوشایندی ...


چرا تک فرزندی خوب نیست؟

تک‌فرزندها به‌دلیل تنها بودن، کمتر امکان تعامل و برقراری ارتباط با سایر کودکان در محیط خانواده را پیدا می کنند. پدر و مادر با وجود اختلاف سنی‌ای که با فرزندشان دارند ناگزیرند نقش همبازی را برای وی بازی کنند که در برخی موارد این موضوع برای کودکان خوشایند نیست. به همین دلیل گفته می‌شود بچه‌هایی که با دیگر فرزندان رشد می‌کنند امکان رشد اجتماعی، هیجانی و ارتباطی بیشتری دارند. همچنین این بچه‌ها به‌دلیل تنها‌بودن هم سن ندارند تا با ...


چرا کودکان با چیزهای بی جان وجانوران صحبت می کنند؟

یک کودک 3 یا 4 ساله بسیاری از پدیده های طبیعت را زنده می داند که می توانند سخن های او را بفهمند و توان انجام کارهایی را دارند که ویژه انسان هستند. برای نمونه او یک موش را دارای این توانایی می پندارد که لباس بپوشد و یا بر این باور است که می تواند مفهوم گریه سگ را دریابد، می تواند ادای حیوانات را درآورد، صدای آنها را تکرار کند و آنها را دوست خود بداند. از دید او ...


چرا تمرکز ندارم

از دست دادن تمرکز و آرامش از نشانه های بروز افسردگی است. آیا زود خسته میشوید؟حس و حال انجام کار خاصی را ندارین آیا کارهای مهمی هستند که باید به آنها بپردازید اما کشش و توان عملکرد ندارید؟ با دیدن این علائم حتما به پزشک مراجعه و یا با مشاور خود د این رابطه صحبت کنید این علایم را جدی بگیرید تا خدای نکرده دچار عارضه ی جسمی و یا پیشرفت افسردگی نشوید. اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (به انگلیسی: Attention-deficit hyperactivity disorder)(به صورت مخفف: ADHD) ...


کودکان از چه سنی سخن گفتن را آغاز می کنند؟

گفته می شود که انسان تنها جاندار سخنگو است. تنها برای انسان، صداها مفهوم نمادین دارند. کودکان نخست با صداها و سپس با حرف هایی مانند "د" ، "پ" و "م" با دیگران ارتباط دارند. در 18 ماهگی با مفهوم واژه ها آشنا می شوند. در 3 سالگی 1000 واژه را به کار می برد. واژه ای که بیشتر از همه کودک به کار می برد واژه "نه" است. بررسی ها نشان داده اند که در همه زبانها، واژه ای ...


چرا زنان برای مردان جذابند

اکسی‌توسین (به انگلیسی: Oxytocin) یک هورمون نوروهیپوفیزیال و پپتید است که در پستانداران وجود دارد. اکسی‌توسین به صورت طبیعی در زیرنهنج تولید و در هیپوفیز خلفی ذخیره می‌شود و نقش اساسی در ارتباط عاشقانه، تولیدمثل جنسی و قبل و بعد از زایمان دارد. مطالعات هم‌چنین نشان داده که اکسی‌توسین در بسیاری از رفتارها از جمله اوج لذت جنسی، شناخت اجتماعی، جفت‌پیوندی، اضطراب و رفتارهای مادرانه دخیل است. این ماده هم‌چنین به صورت دارو نیز در دسترس است. دوپامین (به انگلیسی Dopamine مخفف: ...