دسته بندی الکترونیک و دیجیتال


چگونه یک آنتن تلویزیون بسازیم

مشخصات سوال: آنتن تلویزیون چه طور کار می کنند؟  سیستم های ماهواره ای : تکنیکهای ماهواره ای امروز به طرز باور نکردنی پیشرفته شده اند و اگر قرار باشد تمامشان را بررسی کنیم ، عمر نگارنده تمام خواهد شد و سواد مورد نیاز هم وجود ندارد. تکنیکهای ماهواره ای نه تنها در خدمت سیستمهای مخابرات و صدا و تصویر قرارگرفته است، بلکه در پیشرفت علوم دیگر مانند علوم فضایی، زمین شناسی، هواشناسی و علوم نظامی نیز تاثیر بسزایی دارد. اما بهره ...