چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم

راه رسیدن به خوشبختی تو زندگی چیه؟

یک روز یک پدر از پسرش میخواهد تا برای رسیدن به جواب این سوال سفر کند و از فرزانه ترین افراد سوال کند.پسر به دشتی میرسد که در ان قصری بود که گفته میشد متعلق به فرزانه ترین انسان است.پسر در را گشود و جمعیت بسیار زیادی را دید از تاجر تا رعیت.نزد پیر فرزانه رفت اما سرش شلوغ بود از پسر خواست از عجایب قصرش دیدن کند و تا دو ساعت دیگر نزد پیر بازگردد اما به او قاشقی چایی خوری پر از روغن داد و گفت در همین حین مواظب این روغنها هم باش.پسر رفت و دو ساعت بعد امد پیر پرسید فرشهای شگفت انگیز ایرانی ام را دیدی؟باغهای معلق؟و... پسر گفت نه دائما مواظب روغنهای قاشق بودم.پیر دوباره گفت برو و قصرم را ببین.پسر رفت و قصر را با لذت تمام مشاهده کرد اما تمام روغنها ریخته بود.پیر گفت خوشبختی واقعی یعنی اینکه همه شگفتی قصر را ببینی اما روغنها را نریزی.

سالم زیستن را بیاموزیم

راه رسیدن به خوشبختی فقط تفکر درست و استفاده ی کامل از وقت است
هرکسی خوشبختی را در یک چیز میبینه
ولی اگر در زندگی هدف مشخصی داشته باشی و برای رسیدن به اون تلاش کنی موفق ترین فرد هستی حتی اگر بهش نرسی.

برنامه ریزی درست در زندگی. داشتن هدف مشخص.تلاش برای رسیدن به آن هدف. امید به آینده. عشق به اهداف درونی.

منطقی باشی وطرف منطقی هم داشته باشی

خوشبختی = عشق + عشق + عشق
عشق اول : عاشق خودت باش .
عشق دوم = عاشق دیگران باش .
عشق سوم = عاشق خدا باش .
اگه هر سه عشق رو کنار هم بزاری همیشه خوشبختی ... اینو بهت قول میدم .

از خودت توقع داشته باش که مهربون ترین انسان ها باشی .
از هیچ انسانی هیچ توقعی نداشته باش .
اینا همیشه اولش سختن ولی آخرش اینقدر آرامش برای آدم میاره که باورش سخت میشه !
ایمان داشته باش به اینکه خدا هر لحظه پیش تو هست و منتظر تا تو صداش کنی و جواب بده .
خدا به کسی میبخشه که به بخشش او ایمان داره .

در زندگی ما انسانها اتفاقات زیادی می افتد هم خوب هم بد و فرقی نمیکنه آدم خوبی باشی یا نه و خوشبخت آن کسی هست که از همه ی این اتفاقات لذت ببره چه خوب چه بد و همیشه از همه چیز راضی باشه حتی از اتفاقات بد و آدمی که راضی باشه از همه چیز از آرامش فکری خاصی برخورداره و این یعنی خوشبختی مطلق.


سایر سئوالات