چگونه یک بیزینس پلن بنویسیم

مشخصات سوال: برای کار ای بیزینس باید از کجا شروع کرد؟

اول بایستی مطالعه لازم رو در زمینه های مختلف داشته باشی که ببینی سیستم affiliate می خوای کار کنی یا سیستم های دیگه و گوگل ادسنس.

یه سری به پروفایل من بزن و اگه برات جالب بود بیا بیشتر در این ارتباط باهم صحبت می کنیم .

وعده سر خرمن نده
قیمت به روز به مشتری بده
همیشه با خودت دفتر یاداشت داشته باش وبا یک نفر دوبار صحبت نکن
خوش برخوردو خوش تیب باش
کارو سر موقع تحویل بده

شماره 2 + صبح زود بلند شو حتی اگه دیر شروع به کار کنی.
قسم نخور. چه دروغ چه راست.
حتماً یه سرمایه پس اندازی داشته باش. همه پولت رو تو کار نریز.
کلاً یه کاری کن که خودت اگه مشتری باشی بپسندی.
شروعش هم با توکل به خدا ، مشورت با اهل فن ، سرمایه گذاری و یه همت قویه.

چرا تحقیقات بازاریابی ضروری است؟

کار اصلی مدیران بازاریابی تعریف نیازهای مصرف‌کنندگان به منظور تدوین و اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های بازاریابی با هدف تامین نیازهای مشتریان است. در این خصوص دستیابی مدیران به اطلاعات مربوط به مشتریان، رقبا و دیگر نیروهای موجود در بازار امری ضروری است.

تبلیغات هرگونه ارایه و پیشبرد غیرشخصی ایده، کالا یا خدمات توسط یک تبلیغ‌کننده است که اهدافی همچون ایجاد آگاهی،‌ ترغیب، یادآوری و تقویت کردن را دنبال می‌کند و پیشبرد فروش مجموعه‌ای از ابزارهای محرک گوناگون است که اهداف آن ارایه انگیزه خرید و در کوتاه‌مدت خرید سریع‌تر یا بیشتر کالا یا خدمات است.

بررسی تبلیغات در مواردی مانند کسب اطلاعات مربوط به مخاطبان رسانه‌ها، تعیین میزان موفقیت برنامه‌های تبلیغاتی، ارایه پیام‌های جذاب‌تر، برنامه‌ریزی تبلیغات به‌طور اثربخش و انتخاب رسانه‌ها و روش‌های موثرتر تبلیغات، مدیران را یاری می‌کند.

گام‌های اجرایی تحقیق بازاریابی:
هر تحقیق بازاریابی شامل شش مرحله اصلی به ترتیب زیر است:
1- تحقیق مختصر و اولیه
2- تهیه طرح تحقیق
3- تنظیم برنامه‌ اجرایی
4- جمع‌آوری داده‌ها
5- آماده‌سازی و تحلیل داده‌ها
6- تهیه گزارش تحقیق

مرحله 1: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife):
این مرحله بسیار مهم است زیرا مساله اصلی بازاریابی در این مرحله شناسایی و به طور واضح تعریف می‌شود. در صورتی که اگر مساله به طور دقیق روشن و تعریف نشود، ممکن است شرکت متحمل هزینه‌های سنگینی بابت تحقیق غیرضروری شود. در اینجا از طریق مصاحبه با کارشناسان و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات در دسترسی داخلی و خارجی به کشف مساله می‌پردازیم.

مرحله 2: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal):
در این مرحله از تحقیق، موسسه پژوهشگر برنامه تحقیقاتی خود را به صورت طرح مکتوب ارایه می‌کند. طرح تحقیق برنامه‌ای است که محقق را در درک رابطه علت بین متغیرهای تحت بررسی یاری می‌دهد. در این طرح باید مساله‌های موردنظر مدیریت،‌ هدف‌های تحقیق، اطلاعاتی که باید گردآوری شود، منابع اطلاعات دست دوم یا روش جمع‌آوری اطلاعات دست اول و نیز هزینه تحقیق مشخص شود.

در طرح پیشنهادی مطالب زیر ارایه می‌شود:
1- توصیف ماهیت مساله
2- توصیف و تعریف عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار و جست‌وجو و تحلیل روابط بین متغیرها
3- توصیف جامعه آماری مورد بررسی و تخمین حجم نمونه
4- تعیین روش انجام تحقیق
5- برآورد زمان و هزینه
6- تعیین قلمرو جغرافیایی تحقیق
7- بیان صحت اطمینان یافته‌های تحقیق

مرحله 3. تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan):
در این مرحله چارچوب اجرایی پروژه تحقیقات بازاریابی تعیین می‌شود و آن شامل تنظیم چارچوب تئوریکی و عملیاتی تحقیق، بررسی مدل‌های تحلیلی، تهیه سئوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق است. فعالیت‌های مربوطه شامل موارد زیر است:
1- تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به گذشته
2- بررسی کیفی
3- تعریف نمونه آماری و تعیین روش نمونه‌گیری
4- تعریف اطلاعات موردنیاز
5- تعیین رویه‌های اندازه‌گیری و مقیاس‌بندی متغیرها
6- تعیین روش‌های جمع‌آوری اطلاعات کمی
7- طراحی پرسشنامه
8- آزمون اولیه پرسشنامه جمع‌آوری اطلاعات (Pretest) و اصلاح آن
9- شیوه‌های کنترل جمع‌آوری اطلاعات میدانی
10- برنامه تجزیه و تحلیل اطلاعات

مرحله 4: عملیاتی میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection):
این مرحله شامل مجموعه عملیات لازم برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز است که با جمع‌آوری و تحلیل دقیق داده‌های ثانویه (اطلاعات موجود در کتابخانه‌ها، نشریه‌ها و ...) شروع می‌شود. انجام این مرحله از دوباره‌کاری جلوگیری کرده و می‌تواند راهنمایی برای طرح‌های نمونه‌گیری باشد. داده‌های اولیه توسط پرسشگران با تجربه از طریق مصاحبه با افراد به صورت حضوری یا تلفنی جمع‌آوری می‌شود.
1- جمع‌آوری داده‌های ثانویه از منابع مختلف
2- انتخاب، آموزش، سرپرستی و ارزیابی افراد برای عملیات کسب اطلاعات
3- جمع‌آوری داده‌های اولیه از طریق مصاحبه حضوری یا تلفنی

مرحله 5: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها
آماده‌سازی داده‌ها شامل اصلاح، کدگذاری، بازنویسی و تایید داده‌هاست. در این مرحله، اطلاعات پرسشنامه کدگذاری و ذخیره‌سازی می‌شوند. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی ارتباط متغیرها با ‌معنی و مفهوم بخشیدن به داده‌های جمع‌آوری شده است.

اقدامات مربوطه عبارتند از:
1- بازبینی پرسشنامه‌ها و خروج پرسشنامه‌های ناقص از فرآیند کار
2- کدگذاری داده‌های جمع‌آوری شده
3- ورود داده‌ها به نرم‌افزار SPSS
4- تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات آماری قابل استفاده
5- تهیه جداول و نمونه‌ها
مرحله 6: آماده کردن و ارایه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report)
کل پروژه و اطلاعاتی که به دست می‌آید. به صورت گزارش مستند تهیه می‌شود. به طوری که در برگیرنده پرسش‌های تحقیق، رویکردها و روش‌های دسترسی به اطلاعات، روش تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها و رویه‌های تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از تحقیق باشد.
سعی می‌شود، یافته‌ها به صورتی تنظیم شود که به آسانی در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران مورد استفاده قرار گیرد.
در گام نهایی، به ترتیب زیر اقدام می‌کنیم:
1- توصیف اطلاعات به دست آمده
2- توضیح جداول و نمودارها
3- تهیه گزارش نهایی جهت ارایه به شرکت مشتری


ابعاد مختلف پژوهش‌های بازاریابی:

1- شرایط محیطی (Climate):
- تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
- روند گذشته و آینده بازار
- فرصت‌ها و تهدیدها

2- رقبا (Competitor):
- تعداد رقبا
- موضع و جایگاه
- آمیخته بازاریابی
- مزیت‌های رقابتی
- استراتژی‌ها و اهداف

3- مصرف‌کننده (Customer):
- خصوصیات و ترجیحات مصرف‌کنندگان
- دلایل،‌ مقدار، زمان و مکان خرید
- اندازه و رشد بازار
- میزان وفاداری و رضایت

4- شرکت (Company):

محصول (Product):
- ویژگی‌های محصول
- فرصت بهبود و نوآوری در محصول
- بسته‌بندی فعلی و مطلوب
- کیفیت و کارکرد محصول

ترفیع (Promotion):
- اثربخشی برنامه‌های ترفیع گذشته
- هزینه و اثربخشی رسانه‌ها
- مناسب‌ترین روش ترفیع
- توسعه «آمیخته ارتباطات»

توزیع (Place):
- روش‌های مناسب توزیع
- موقعیت مناسب کارخانه، انبارها و ...
- دسترسی به محصول
- تجزیه و تحلیل فروش

قیمت (Price):
- اثربخشی قیمت‌گذاری
- وضعیت رقابت قیمت
- قیمت محصول جدید
- میزان تاثیرگذاری قیمت بر تصمیم خرید


کلمه بازار تداعی کننده خیابانی شلوغ و مملو از خریداران و فروشندگان است . اما به صورت دقیق تر بازار را به عنوان هر مکانی که گروهی از خریداران واقعی و بالقوه یک محصول وجود داشته باشند , تعریف می‌کنند . اندازه بازار به تعداد کسانی که اظهار نیاز میکنند و میزان نیاز آنها و توانایی خریداران برای انجام معامله بستگی دارد .

بازاریابی به معنای اداره کردن و گسترش بازارها به منظور تامین نیازهای خریداران و شناسایی نیازهای بالقوه است . فعالیتهای بازاریابی را می توان به ترتیب تولید محصول, تحقیق بازار , ایجاد ارتباط, توزیع, قیمت گذاری و ارائه خدمات دانست .

اما فلسفه اصلی مدیریت بازاریابی برچهار عامل استوار است که آنها را با عنوان چهار p (محصول, قیمت , تشویق, جایگاه ) می شناسند . مشخصات محصول, قیمت تعیین شده برای آن , جایگاه مناسب زمانی و مکانی برای عرضه محصول و عوامل تشویق کننده ای مانند تبلیغ و اطلاع رسانی تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی می باشند .

لیکن در مورد بازاریابی فناوری این عوامل تا حدی محدود می شوند . شبکه توزیع و عوامل تشویق کننده به اطلاع رسانی و بستر سازی خلاصه می شود . تعیین قیمت مبنای متفاوتی دارد و مشخصات تکنولوژی به صورت کامل در دست خریدار نیست .

فن بازار با ایجاد فضای مناسب اطلاع رسانی و تکمیل بانک اطلاعاتی٬محیط مجازی بازار را درست میکند و با تسهیل ایجاد رابطه بین عرضه و تقاضا بازاریابی را آسان تر می کند


10 نکته در مورد بازاریابی
1. هرچه بیشتر درباره بازاریابی فرا بگیرید: آخرین کتابها و مجلات بازاریابی را مطالعه کنید، با همکارانتان در خصوص استراتژیهای موفق صحبت کنید و بویژه به کسب و کارهایی که موفق هستند توجه کنید. در مورد بازاریابی 5 نکته را در نظر داشته باشید. 1-محصول 2- قیمت 3- مکان 4-تبلیغات 5-مردم.

به یاد داشته باشید که هرچقدر هم که ایده (نوآورانه تجاری) شما خوب و سازماندهی شده باشد، بدون داشتن بازاریابی، به موفقیت نایل نخواهید شد.

2. از رقیبان موفقتان درس بگیرید: از هر وسیله کارآمدی برای ایجاد تمایز بین خودتان با رقبا استفاده کنید. برای مثال به سرمایه‌گذاری در فرصتهایی که رقبای شما از دست می‌دهند بپردازید و یا از کسانی که به موفقیتهای بزرگی دست یافته‌اند بخواهید که اطلاعاتی به شما بدهند.

3. دورنمای بازاریابی خود را مشخص کنید.

قصد دارید در 5 یا 10 سال آینده به چه چیزی برسید؟ آیا شما می‌خواهید سرویس یا محصولی را ارتقاء دهید؟ آیا مخاطب برنامه‌های بازاریابی شما شنونده خوبی هم هست؟ اگر جواب سوال‌های اخیر مثبت است، چه دورنمای کاری واقع‌گرایانه‌ای برای آن ترسیم کرده‌اید؟

به خاطر داشته باشید که همیشه درباره دورنمای کاریتان به دید مثبت بنگرید و در عین حال واقع‌گرا نیز باشید. (مگر اینکه از هجوم سرمایه‌گذاری عظیم در بخش تکنولوژی در فاصله سالهای 1999 تا 2001 درس نگرفته باشید).

4. بازارتان را بشناسید.

اگر در حال احداث یک فروشگاه بزرگ هستید، توجه داشته باشید که چه افرادی در منطقه تحت پوشش خدمات شما زندگی می‌کنند؟ .... والدین بدون فرزند، خانواده‌های کوچک، کارگران کشاورزی یا صنعتی، متخصصان هوافضا!! و غیره

آیا تعداد نوجوانان ساکن در منطقه شما قابل ملاحظه است؟--------------------------------------------------------------------------------


در مورد اقلیتهای نژادی، قومی و یا مادران شاغل و غیره وضع به چه منوال است؟

5. به موقعیت جغرافیایی‌تان توجه کنید:

اگر مالک یک فروشگاه بزرگ هستید، آیا فروشگاه شما در محل مناسبی از لحاظ در معرض دید بودن واقع شده است؟

بیشتر مشتریان شما در کجا زندگی می‌کنند؟ آیا مانع خاصی مانند پل بزرگ یا ترافیک سنگین محله‌های پر ازدحام وجود دارد که باعث عدم تمایل مشتریان به آمدن به فروشگاه شما بشود؟

آیا سالمندان و افراد معلول به آسانی می‌توانند به محل کسب و کار شما رفت و آمد کنند؟

آیا فضای کافی برای پارک رایگان خودروهای مشتریان وجود دارد؟

اگر شما یک تولید کننده هستید، آیا امکان دسترسی به منابع مورد نیازتان به آسانی وجود دارد؟

6. وضعیت مالی برون سازمانی خود را بررسی کنید:

آیا در خصوص بهترین و به صرفه‌ترین نرخ اجاره یا رهن چانه‌زنی کرده‌اید؟

آیا صورتحسابهایتان سر موعد پرداخت شده‌اند تا از پرداخت جریمه دیرکرد جلوگیری شود؟

آیا بعلت وجود بدهکاری، کارت اعتباری شما با کاهش اعتبار مواجه است؟

آیا شما در قبال کسانی که برای شما سرمایه‌گذاری کرده‌اند مدیون یا متعهد هستید؟

7. وضعیت مالی درون سازمانی خود را بررسی کنید:

آیا در سیستم مالی شما مشتریان فقط باید نقداً بهای اجناس یا خدمات را بپردازند یا اینکه تسهیلات لازم را برای خرید اعتباری مشتریان فراهم کرده‌اید؟

8. بودجه بازاریابی‌تان را مشخص کنید:

اطمینان حاصل کنید که منابع مالی مناسبی را برای پرداخت هزینه‌های بازاریابی در اختیار دارید. شما به اختصاص دادن پشتوانه مالی برای اجرای موثر برنامه‌های بازاریابی خود احتیاج خواهید داشت.

بدین منظور، به درآمدهای حاصل از به ثمر رسیدن پروژه‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اید بسنده نکنید.

هزینه بازاریابی باید در قالب بودجه شما تعریف شود.

بازاریابی نتیجه بخش خواهد بود. البته ممکن است که احتیاج به زمان داشته باشید.

هیچ انرژی و یا منبعی را تا زمانی که بررسیهای لازم برای اطمینان از ثمربخش بودن بازاریابی انجام نداده‌اید، هزینه نکنید. اگر بعد از انجام بررسیها و تحقیقات متقاعد شدید که بازاریابی نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت، آنگاه هر آنچه را که برای پشتیبانی و حمایت از بازدهی و توسعه برنامه بازاریابی نیاز است، انجام دهید.

9. کار را به کاردان بسپارید:

مهم نیست که چقدر بودجه دارید! هیچگاه نباید کیفیت و امنیت را قربانی کمبود بودجه خود کنید. مطمئن شوید که نیروهای انسانی در اختیار شما از آموزشهای مطلوب برخوردار باشند و با اشتیاق در خدمت کمک‌رسانی به شما برای نیل به اهدافتان باشند.

بهترین تجهیزات اداری و دفتر کاری را که از عهده آن بر می‌آیند تهیه کنید

فرمول موفقیت در بازاریابی بدین شرح است:

ایده معقول و علمی + طرح‌ریزی استراتژیک قوی + اجرای قوی <= موفقیت

10. یک تیم کار آزموده تشکیل دهید:

نحوه برخورد و تعامل شما و همکارانتان با مشتری باعث اجرای ایده شما در زمینه بازاریابی می‌شود بر این اساس همیشه بکوشید تا پیام شما برای مشتریان حاوی دیدی مثبت‌گرایانه باشد. نباید مشتری را ناامید کنید زیرا در اینصورت علاوه بر از دست دادن اطمینان مشتریان، کسب و کار خود را نیز از دست می‌دهید

----------------------------------------------------------
حالا حتما باید بیزینس باشه .
ما جوونای این دوره خیلی تنبل شدیم . دوست داریم یه کاری داشته باشیم که ساعت 11 از خواب بلند شیم . برم سر کار تا ساعت 2 . بعدشم تعطیل کنیم و بریم پی یللی تللی . قهوه خونه و پارک و سر کوچه و تو محل . اگه هم خیلی مثبت باشیم بریم خونه بشینیم پای فیلم. سر ماه هم 2میلیون بهمون حقوق بدن.
بابا بی خیال . اگه انقد راحت باشه خب همه بیزینس من میشن . هرکسی واسه یه کاری خلق شده. برو دنبال اون کاری که واقعا کار خودته . خودتو گول نزن .
یا حق . ببخشید .
بزبان ساده برای فروش یا بیزنس قبل از هر چیزی باید از محصولی که داری روی آن کار میکنید اطلاعات کافی داشته باشی. وقبل از هر مشتری خودت به کیفیتش اعتقاد و اطمینان داشته باشی و در غیر اینصورت هیچ فعالیتی نمیتونی روش داشته باشی.
دوم اینکه منابعی برای معرفی محصولاتت داشته باشی مثلا کاربرد این محصول در کدام سازمان یا موسسه است اصلا مشتری شما شخصه یا سازمان دولتی.
این منابع باید کاملا طبقه بندی و بر اساس یک نظام مشخصی کنار هم چیده بشن.
برای هر مشتری یک فایل باز کن:
نام - نام خانوادگی - سمت - شماره تلفن - فکس - آدرس و ایمیل و سپس شروع به معرفی کن اول اونهایی که مهمن و احتمال بیشتری برای خرید دارن
اینگونه مشتریان رو بهشون میگن مشتریان بالقوه
پس مرحله اول شد شناخت محصول - بعد یافتن مشتریان بالقوه و مشخصات اونها طوریکه بشه براشون اطلاعات محصولی رو که اونا دنبالش هستن خود شما براشون ارسال کنید.
اگر طالب باقی ماجرا هستید برام ایمیل بزنید چون نمیخوام وقتمو بیخودی صرف تایپ کردن بکنم
fateh.behnam89@gmail.com
fateh.behnam@yahoo.com


سایر سئوالات