چگونه یک ژله درست کنیم

پکتین (ژله گیاهی) رو از کجا می تونم تهیه کنم؟؟

پکتین را از فروشگاه مواد غذایی در قسمت ادویه جات و یا قسمت مواد پختنی میتوانید در بسته های کوچک به صورت پودر یا مایع پکتین پیدا کنید. پکتین یک موادی است که برای تهیه ژله یا مربا استفاده میشود. اگر در فروشگاه پیدا نکردید بهتر است از شیرینی فروشیها سوال کنید.

همچنین برای تهیه ژله، پودر آماده آن در مغازه ها موجود است و با تهیه آن به سادگی ژله درست کنید


سایر سئوالات