چگونه یک طرح پژوهشی بنویسیم

من باید پروژه ای اماده کنم که در آن باید نحوه نوشتن Proposal را توضیح بدهم .
البته اگه لطف کنید و یک نمونه هم برام بفرستید ممنون میشم .
قبلا از دوستانی که در این زمینه بنده رو راهنمایی می کنند ، تشکر میکنم .

------------------------------------------------------------
خیلی آسونه البته باید موضوع مشخص باشه. و برای چه مقطعی

برای نوشتن پروپوزال به جند جیز نیاز دارید
1-ببرسی منابع
2-فرضیات: یعنی چیزهایی که میدونیم
3-اهداف
4- مواد و روش ها
5- رفرنس

طرح پیشنهادی دارای چند بخش است. همیشه طرح با مقدمه شروع می شود که عبارت است از معرفی و توضیحی کلی راجع به موضوع مورد نظر. پس از آن بیان مساله که البته از اجزاء مهم طرح است. در این قسمت باید توضیح دادید که مساله ای که پژوهشگر را وادار به تدوین طرح و انجام تحقیق می کند چیست، باید مساله را از ابعاد متفاوت تحلیل و تبیین کرد. پس از آن ضرورت تحقیق قرار می گیرد. در این بخش باید توضیح داد که نتایج تحقیق شما چه کاربرد و مزایایی خواهد داشت. بعد از آن لازم است که به ارائه پیشینه کوتاهی از تحقیقاتی که در ارتباط با این موضوع چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور انجام شده اند بپردازید. سپس باید هدف اصلی تحقیق و اهداف فرعی را مشخص کنید. بعد باید به ارائه فرضیات خویش اقدام کنید. پس از آن واژگان اصلی تحقیق را مشخص کنید و برای آن ها هم تعریف نظری بدهید و هم تعریف عملیاتی. چنان چه طرح شما از موسسه خاصی تامین اعتبار نشود، پس از این اجزاء فقط لیست منابع قرار می گیرد. اما اگر طرح به سفارش سازمان خاصی انجام شود لازم است که قبل از لیست منابع، مدت زمان انجام طرح و نیز تمامی هزینه های طرح را به تفکیک مشخص کنید. .

proposal یا پیشنهادیه برای توضیح تز فوق لیسانس به شرح زیر است:
1-عنوان پروژه
2-تاریخچه
3-شرح کارهایی که باید انجام شود
4-زمانبندی
5-منابع
اگه نمونه خواستی دارم بگو چه طوری بفرستم


سایر سئوالات