چگونه یک طرح درس خوب بنویسیم

مشخصات سوال: برای درس کار آفرینی یک طرح کسب و کار لازم دارم خواهش می کنم برام بفرستید.

کارآفرینی چیست ؟
تحولات و دگرگونی نظام اجتماعی ـ اقتصادی عصرحاضر ریشه در در پیشرفت و تغییرات بوجود آمده در علم و تکنولوژی دارد . از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری ، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می باشد چنین رویدادی میسر نیست مگر توسط افرادی که بتوانند با ایجاد تحول در سازمان ها یا تاسیس شرکتهای نو این امر را محقق سازند از این افراد به عنوان کارآفرین یاد می‌کنند .


سایر سئوالات