چگونه یک صندوقدار خوب باشیم

وظیفه صندوقدار دریافت وجه نقد در موسسات، فروشگاه ها و شرکها می باشد.

مواردی که منجر به موفقیت می شود شامل :

گوش دادن فعالانه : توجه کامل به آنچه که مردم می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات مطرح شده، پرسیدن سوالات مناسب، قطع نکردن سخن دیگران در زمان نامناسب.
سخن ورزی : سخن گفتن با دیگران برای انتقال کارآمد اطلاعات.
جهت دهی به خدمات : جستجوی فعال روشهای کمک به مردم
مهارت ریاضیات : استفاده از ریاضی برای حل مساله
درک اجتماعی : آگاه بودن از واکنش های دیگران و فهمیدن اینکه چرا چنین عکس العمل هایی را نشان می دهند.
تفکر انتقادی : استفاده از منطق و استدلال برای شناخت نقاط ضعف و قوت راهکارهای جایگزین یا رویکردهای مطرح شده در مواجهه با مسائل


سایر سئوالات