آیا سوء مصرف مواد با اختلال های شخصیتی و روانشناختی ارتباط دارد؟

در سال های اخیر ارتباط سوءمصرف مواد با اختلال های شخصیتی و هیجانی بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این باور وجود دارد افرادی که گرایش به کاربرد نابجای مواد دارند، در زمینه کنترل هیجان های منفی

شدید و دائمی خود مشکل دارند. آنها بیشتر به دنبال لذت بردن هستند. و جستجوی لذت برای آنها در اولویت قرار دارد. آنان توان بردباری ندارند و نمی توانند هیجان های دردناک خود ( مانند نگرانی، یا افسردگی ) را کنترل کنند.

آنها برای برآورده شدن نیاز های خود نمی توانند همچون افرادی عادی از خود بردباری نشان دهند و می کوشند به چیزی که نیاز دارند در کوتاه ترین زمان دسترسی پیداکنند ولو به بهای زیر پا گذاشتن قانون و دست زدن به رفتارهای قانون شکنانه و بزهکارانه.

بررسی ها نشان داده اند که برای نمونه افرادی که دچار خشم می شوند و نمی توانند آن را کنترل کنند، به سوء مصرف موادمخدر، برای کنترل اضطراب به نوشیدنی های الکلی و برای کنترل افسردگی به مصرف مواد نیکوتین

دار پناه می برند. از این رو به نظر می رسد که دشواری های درونی و روانشناختی افراد می توانند سبب ساز روی آوردن افراد به کاربرد نابجای مواد گردند.

یک بررسی در زمینه همبودی اختلال های روانشناختی و شخصیتی در سطح ملی نشان داد که 51% مصرف کنندگان مواد مخدر به یک اختلال روانپزشکی به ویژه اختلال شخصیتی دچار بوده اند.

در بررسی دیگری اختلال شخصیتی به ویژه اختلال شخصیتی ضد اجتماعی شایع ترین اختلال روانپزشکی سوء مصرف کنندگان مواد گزارش گردیده است. یافته های این بررسی همچنین نشان داده اند چنانچه بروز علایم اختلال سلوکی و ضداجتماعی بارز باشد، سیر مصرف مواد با پیش

آگهی ضعیف تری همراه است. به بیان دیگر این افراد اگر در برنامه های درمانی شرکت کنند، آنها را به پایان نمی رسانند ، آنها را قطع می کنند و اگر به پایان برسانند، پیش بینی اینکه بازهم پس از ترک به مصرف مواد روی آوند بیشتر است.

در میان کسانی که دچار سوء مصرف مواد هستند و همزمان از اختلال شخصیتی ضد اجتماعی در رنج بوده اند، تکانشگری، خودویرانگری، هیجان های ناپایدار و ارتباط مختل و دشوار با دیگران نیز دیده می شود.

یکی دیگر از اختلال های شخصیتی گزارش شده در سوءمصرف کنندگان مواد، اختلال شخصیتی مرزی است. این اختلال سبب بروز مشکلاتی در خانواده و جامعه می گردد.

این افراد در زمینه هیجان ها، رفتار، روابط میان فردی، فعالیت های شناختی و ذهنی مشکلاتی را پدید می آورند. خشم های ناگهانی و شدید، هیجان های ناپایدار، خودزنی و خودکشی، در آنها دیده می شود. در یک بررسی نشان

داده شده است که در بیش از 57/4% افراد دچار اختلال شخصیتی مرزی، یکی از اختلال های سوء مصرف مواد گزارش گردیده است.

سوء مصرف مواد در این افراد از سنین پایین تر آغاز می شود. روش های درمانی کمتر بر آنها تاثیر دارد. به بیان دیگر برنامه های درمانی ترک اعتیاد کمتر سبب ترک دایمی انها می گردد. این افراد د ر زمینه های هیجانی، اجتماعی و موارد قانونی با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. آنچه

بیش از همه در گرایش این افراد به سوء مصرف مواد نقش دارد، تکانشی بودن آنان است. به بیان دیگر این افراد نمی توانند با بررسی شرایط و پیش بینی پیامدهای یک رفتار، به انجام کاری بپردازند و بر پایه تصمیم های آنی و

بدون برنامه ریزی اقدام می کنند. از این رو دچار اشتباه های فراوان و پی درپی می شوند و خود را با پیامدهای سخت رفتارشان روبه رو می بینند. بسیاری از این افراد با پلیس، مراجع قضایی و دادگستری پیوسته درگیری دارند،

از دست زدن به رفتارهای غیر اخلاقی خودداری نمی کنند. گرایش به پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز دارند. از رویدادهای گذشته و اشتباه های خود درس نمی گیرند.

کارشناسان بهداشت روان بر این باورند که افزون بر عوامل ارثی و مادرزادی که با تولد نوزاد با او همراه هستند برخی عوامل بیرونی مانند کشمکش های خانوادگی، بدرفتاری های روانشناختی و بدنی.پدر و مادر در دوران

کودکی و یادگیری های اجتماعی و پاره ای نارسایی های درونی مانند کاهش میزان سروتونین مغزی می توانند سبب بروز، شکوفا شدن و یا شدت یافتن این اختلال های شخصیتی شوند.


سایر سئوالات