چرا گوش کردن به مویسقی برای انسان سودمند است؟

نخستین حس از حس های پنجگانه آدمی، حس شنوایی است و آخرین حسی است که در پایان زندگی از کار می افتد.
در درازای زندگی، آواها و صداها ، نقش پیوند دهندهِ رازآمیز و جادویی با جهان پیرامون ما داشته و به گونه ای

الهام بخش بوده، سبب حرکت و انگیزش شده و جنبه درمانی داشته است. شنوایی دروازه ای به خرد قلبی است، نوا و آوا، پلی بیان ناپذیر و ناگفتنی به آن و شیوه ای درمان برای روح و روان پدید آورده است.

گفتنی است که بهزیستی روح و روان و بدن آدمی از عوامل پیرامونی او و نواهایی که می شنود، تاثیر می پذیرند. موسیقی سبب گذر از ذهن شلوغ و اندیشه پویای آدمی و رسیدن به مرکز دل و جان می گردد.

موسیقی می تواند امواج مغزی را آهسته و متعادل کند. موزیکی با ضربان 60 در دقیقه توان آن را دارد که امواج

"بتا" ی مغزی را که در حالت هوشیاری عادی دیده می شود، به امواج " آلفا " که در هنگام بالا رفتن میزان هوشیاری و آرامش، رخ می دهد تغییر دهد.

صدا درمانی و موسیقی درمانی دستاوردهای بدنی بسیاری را در پی دارد که امروزه تاثیر شگفت انگیز آن در بررسی های دانشیک (علمی) در

گستره پهناوری از کاهش فشار خون گرفته تا افزایش انرژی، نیرومند تر کردن کارکرد دستگاه ایمنی بدن و بهزیستی روانشناختی و بدنی کلی انسان، نشان داده شده است.

توانایی شگفت انگیز آواهای آهنگین در درمان بیماری های روانشناختی در درازای سده های پیشین شناخته شده است. فیثاغورث پدر پزشکی

سرزمین های باختری ( غربی) بیماران را برای درمان به معبد ی می برد که در آن به کمک موسیقی به بازگشت هارمونی و نظم درونی آنها پرداخته می شد.
امروزه موسیقی در درمان بیماری ها، کاربرد بسیار گسترده و گوناگونی یافته است.

هنگامی که قطعه ای موسیقیایی به صورت هنرمندانه و هدفمند ساخته شود و در تدوین آن از همکاری و همیاری درمانگران، آموزگاران، نوازندگان و موسیقی شناسان بهره گرفته باشد، گوش کردن آن می تواند برای بهزیستی و رفاه افراد و گروه ها بسیار سودمند باشد.

سایر سئوالات