چرا ظرفیت گرمایی هیدروژن بالاست؟

ظرفیت گرمایی، عبارت است از میزان گرمایی که لازم است به یک جسم داده شود تا دمای آن به میزان یک درجه سانتیگراد افزایش یابد.
ببینیم افزایش دما به چه نحو صورت می‌گیرد؟ هنگامی که جنبش ذرات ماده زیاد شود، این حرکت و جنبش به صورت افزایش دما خود را نشان می‌دهد.حال هنگامی که جاذبه و پیوند بین ذرات ماده ضعیف باشد، با دادن اندک گرمایی به جسم، ذرات آن از قیدوبند رها شده و شروع به جنبش و حرکت می‌کنند، درنتیجه زود گرم می‌شود. چنین ماده‌ای دارای ظرفیت گرمایی اندکی است. اما هنگامی که ذرات و اتمهای یک ماده با پیوندهای قوی به هم متصل شده باشند، با دادن اندک انرژی یا گرما به آن، ذرات از قید و بند رها نشده و شروع به حرکت نمی‌کنند. در چنین جسمی برای رهاندن ذرات از قیدوبند جاذبه‌ی بین ذرات، نیاز به دادن گرمای بیشتری است و درنتیجه ظرفیت گرمایی این ماده بالا می‌رود.

به طور کلی گفته می شود که ظرفیت گرمایی مواد به ساختار ، حالت فیزیکی و طبیعت شیمیایی آن ها بر می گردد و از این رو مقایسه ی آن ها به جز در موارد بسیار مشابه دشواراست. هیدروژن به دلیل خواص ویژه از جمله سبک بودن فوق العاده زیاد و داشتن تنها یک لایه ی الکترونی دارای الکترون، تحرک زیادی دارد. اما این تحرک به دلیل سبک بودن بیش از اندازه سبب نمی شود که دمای آن براحتی بالا رود. شاید مقایسه ی یک آدم لاغر و سبک وزن با یک فرد چاق شما را بهتر به این مطلب نزدیک کند. یک فرد چاق با اندک تحرک و اندکی افزایش دما ، احساس گرما می کند، اما افراد لاغر برای گرم شدن نیاز به تحرک و دریافت گرمای بیشتری دارند. شاید فکر کنید که این موضوع به وجود لایه های چربی برمی گردد، اما می توانید لایه های چربی در فرد را به لایه های الکترونی در اتم تشبیه نمایید.

منبع: tebyan.net


سایر سئوالات