در چه سنی می توان کودک را از شیر گرفت؟

پیش از 8 ماهگی نباید برای از شیر گرفتن کودک اقدام کرد. در فاصله 8 تا 14 ماهگی می توان به تدریج برای از شیر گرفتن کودک اقدام کرد. می توان نخست به جای شیر مادر 5% آب به آن افزود پس از چند روز 10% و کم کم میزان آب را افزایش داد تا پس از گذشت حدود 20 روز به 100% برسد.

از سوی دیگر با آمیختن شیر مادر با برخی غذاها که برای کودک مناسب است، می توان به تدریج غذاهای دیگر را به شیر افزود تا کودک بدون خشم و ناخشنودی به خوردن غذاهای دیگر روی آورد. ولی هرگز نباید یکباره شیر را کنار گذاشت و از برنامه غذایی او حذف کرد.

گفتنی است که خوراندن برخی مواد غذایی مانند گوجه فرنگی، عسل و اسفناج به کودک کمتر از یک سال می تواند او را دچار مشکلات نماید.


سایر سئوالات