چرا بچه دوقلو می شود

دوقلو یا همزاد به دو فرزندی می‌گویند که از یک دوره بارداری به دنیا می‌آیند.

دوقلوها را می توان به دو گروه تقسیم‌بندی نمود. منوزایگوتیک (همسان) که به دوقلوهایی گفته می‌شود که از یک تخمک لقاح یافته که بعد از تقسیم به دو جنین تبدیل شده‌است، باشند و دیزایگوتیک (غیر همسان) که به معنای دوقلوهایی است از دو تخمک جدا که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح یافته‌اند متولد شوند.

دوقلوهای همسان یا دوقلوهای تک تخمکی (به انگلیسی: Monozygotic ("identical") twins) به دوقلوهایی گفته می‌شود که از یک تخمک واحد بوجود آمده باشند لذا ماده ژنتیکی و خصوصیات ارثی آنها مثل هم است. دوقلو یا همزاد به دو فرزندی می‌گویند که از یک دوره بارداری به دنیا می‌آیند.

دوقلوها می‌توانند تک تخمکی یا همسان باشند یا دوتخمکی و غیر همسان. قطعاً در هنگام حاملگی دوقلوهای تک تخمکی جنسیت مشابه دارند ولی ممکن است جفت یا کیسه آمنیوتیک واحد یا جدا داشته باشند.

ترکیب و باروری بیش از یک عدد تخمک با اسپرم که می‌تواند به دلیل مصرف داروهای باروری باشد. (اگرچه بدون مصرف دارو نیز این احتمال وجود دارد). در برخی موارد، فقط یک تخمک بارور می‌شود و سپس به دو تخمک مجزا تقسیم می‌گردد و بدین ترتیب، دوقلوهای همسان شکل می‌گیرد. این حالت نیز ممکن است به دلیل استفاده از داروهای باروری باشد. در لقاح مصنوعی، بیش از 2 الی 3 تخمک بارور و درون رحم قرار داده می‌شود که گاه فقط یکی از آنها شکل می‌گیرد و تبدیل به جنین می‌شود و گاه تمامی تخمک‌های کاشته شده تبدیل به جنین ‌شوند. در تمامی این موارد امکان دارد که دو نوزاد، دو جفت و دو عدد کیسه آمینوتیک تشکیل شود و یا دو نوزاد و یک عدد جفت شکل بگیرد.

منابع:
ویکی پدیا
salamatnews.com سلامت نیوز: برای آنها که دوقلو می‌خواهند


سایر سئوالات