چرا پنگوئن زانو ندارد

پاهای پنگوئن شبیه به پاهای اردک است و پاها با توجه به ساختارشان، برای شنا کردن بسیار سودمند هستند. علاوه بر این، پنگوئن قطبی می تواند به کمک پاهایش و براحتی روی برف و یخ راه برود.

کوتاه بودن و زانو نداشتن پاها به پنگوئن کمک می کند نقطه اتکای بدنش به پایین بدنش منتقل شود و این به حفظ تعادل پنگوئن کمک شایانی می کند. به این ترتیب پنگوئن ها در زمان راه رفتن روی یخ لیز نمی خورند.

برای شنا کردن نیز پنگوئن به زانو نیازی ندارد و در زمان شنا با صرف انرژی کمی می تواند به سرعت بالایی برسد.


سایر سئوالات