چرا پنجره هواپیما کوچک است

زمانی که هواپیما اوج می گیرد به علت اختلاف فشار داخل و خارج هواپیما، فشار نسبتا زیادی بر سطح شیشه پنجره وارد می شود. زیرا در ارتفاعات فشار هوا کم می شود، اما فشار داخل هواپیما هم اندازه فشار سطح زمین می باشد.

با کوچک کردن اندازه شیشه این فشار تا حد زیادی کم می شود و باعث استحکام هر چه بیشتر شیشه پنجره می شود. البته شیشه پنجره هواپیما نیز از چند لایه تشکیل می شود که استحکام آن را تا حد ممکن افزایش می دهد تا جای هیچ گونه نگرانی باقی نماند.

البته کوچک شدن قاب های پنجره به استحکام بدنه هواپیما نیز کمک می کند.


سایر سئوالات