چرا تحقیقات بازاریابی ضروری است

امروزه اطلاعات، ثروت واقعی هستند. هر مدیری برای توسعه بازار محصولات خود و حفظ بازار موجود نیازمند آگاهی از وضعیت بازار، مشتریان و رقبا می باشد. هیچ مدیری بدون اطلاعات صحیح از بازار و مشتریان نمی تواند موفقیت واحد تجاری خود را در بازار انتظار داشته باشد. لازمه توسعه شرکتها شناخت دقیق نیاز مشتری و عملکرد رقبا و تغییرات بازار است.

این اطلاعات ارزشمند از طریق تحقیقات بازار هدفمند و کار آمد بدست می آید. شرکتها با کمک تحقیقات بازار می توانند استراتژی های درستی را برای کسب موفقیت طراحی کنند. فعالیت در بازار بدون تحقیقات بازار مانند راه رفتن با چشمان بسته است که عاقبت خوشی ندارد. چنانچه اطلاعات ما از بازار منطبق با واقعیت نباشد، شرکت نتیجه ای جز ضرر نخواهد دید.

با کمک تحقیقات بازار، ریسک شکست کاهش می بابد و زمینه توسعه هر چه بیشتر شرکتها فراهم می شود.


سایر سئوالات