چرا تکنولوژی مهم است

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید بتوانیم اثبات کنیم تولید ثروت از محل علم و فناوری، راه پیشرفت و توسعه کشور است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون علمی و فناوری و ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری در مراسم افتتاح اتاق تمیز دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تفکر جدید اقتصاد دانش بنیان به طور جدی مورد توجه نهادها و جامعه قرار گرفته است از این رویکرد جدید به عنوان فرصتی ویژه برای پیشرفت کشور یاد کرد و افزود: باید بتوانیم اثبات کنیم تولید ثروت از محل علم و فناوری، راه پیشرفت و توسعه کشور است و خوشبختانه مشاهده می شود که نسبت به سال های پیشین توجه بیشتری به این موضوع شده است.

ستاری با اشاره به اینکه لازمه کاربردی شدن پژوهش و ایجاد ارزش افزوده از راه تحقیقات، اصلاح نگرش ها و دیدگاه های مرسوم به مقوله پژوهش است عنوان کرد: روزهای نخست فعالیت معاونت علمی و فناوری از سوی قالب جامعه توجهی به پژوهش نمی شد، چرا که دیدگاه ها به این مقوله عمدتا مثبت نبود و حتی مسئولین به این امر نگاه کارکردی و درآمدزا نداشتند، اما به مرور توجه به پژوهش جدی تر شده است، زیرا کشور به این نتیجه رسیده است که در مقطع حاضر راه تولید ثروت و پیشرفت نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهای دنیا راه سازی، پالایشگاه و ایجاد کارخانه هایی نیست که منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به خطر می اندازند و در حین حال کمکی به ایجاد ثروت، فناوری و اشتغال نمی کنند.

وی افزود: در دنیا هم دیگر شرکت های بزرگ نفتی حرف اول را نمی زنند و دانش، نوآوری و تفکر است که به عنوان ثروت اصلی محسوب می شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر اصلاح رویکردها و نگرش ها بیان کرد: خوشبختانه با ایجاد بیش از 1700 شرکت دانش بنیان در حال حاضر و حرکت چرخ استارتاپ ها به اقتصاد دانش بنیان به عنوان اقتصاد جوانان، توجه شده است.

ستاری افزود: در همین راستا تفکر نفتی، ساختمان ها، تجهیزات، حقوق و دستمزد را ملاک ارزیابی شرکت ها قرار می دهد و از طرفی پژوهشی را رقم می زند که حاصلی برای کشور و مشکلات آن ندارد، از این رو این دست تفکرات پایه ایی در دیگر بخش ها از جمله دانشگاه ها و بانک ها که برای کشور سودی به همراه ندارد، باید عوض شود.

رییس ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور بر توجه مراکز علمی پزوهشی و دانشگاهی بر اهمیت فناوری های هم گرا (NBIC) تاکید کرد و گفت: فناورهای هم گرا محور حرکت علمی رو به جلو و پیشرفت کشورها هستند و برای دستیابی کشورمان به توانمندی و پیشرفت در این فناوری ها باید تحولات جدی در حوزه آموزش و پژوهش اتفاق بیافتد.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ایجاد بستر مناسب برای شرکت های دانش بنیان، شبکه سازی و همگرایی فعالان عرصه علم و فناوری را یکی دیگر از راه کارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان بر شمرد و افزود: شبکه سازی، تعامل اثر گذار و هم افزایی می تواند ضمن کاهش هزینه های اضافی به پیشرفت اقتصادی بر مبنای علم و فناوری منجر شود و وظیفه معاونت علمی به عنوان متولی حمایت از حرکت علمی و فناورانه کشور این است که هر حرکت اثر گذار در راستای پیشرفت کشور بر مبنای دانش و فناوری مورد حمایت قرار دهیم.

رییس هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری در قالب گرند های پژوهشی از فناوران حوزه پزشکی و دارویی بیان کرد: بیش از 40٪ بودجه معاونت در قالب ارائه تسهیلات به صورت گرنت در حوزه پزشکی و دارویی صورت گرفته است چرا که دیدگاه معاونت این است که به هر میزان که به این حوزه ها توجه شود شاهد ثروت افزایی و پیشرفت کشورمان خواهیم بود.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

“ راه توسعه و پیشرفت کشور تولید علم از دانش و فناوری است. ”


سایر سئوالات