چرا حباب ها کروی هستند

چون در بین احجام هندسی کمترین نسبت سطح به حجم متعلق به کره است و هرچه سطح تماس بین دو ماده (درواقع همان فصل مشترک) کمتر باشد یعنی انرژی سطحی کمتر و در کل انرژی سیستم پایین تر است. و از آنجا که هر چیزی در طبیعت به سمت پایداری و کاهش انرژی خود پیش می رود، تمایل دارد شکلی با کمترین انرژی را دارا باشد..

چون فشاری که هوا در درون اب وارد میکند در همه جهات یکسان و مساوی است... یا به بیان دیگه نیرو به طور شعایی وارد میشود.. در نتیجه تشکیل یک کره میدهد.4

چون هر جسمی وقتی در سیالی غوطه ور است از طرف سیال به یک اندازه به همه وجوه ان نیرو وارد می شود شکل آن به صورت کروی در خواهد آمد .حباب هوا در اب هم همین طور است جسم حباب هوا است و سیال آب .

همونطور که گفتن همه چی دوست داره مینیمم انرژی ممکنو داشته باشه و این یعنی حداقل داشتن سطح با محیط اطراف و این خاصیت در شکل فضایی کره که A/V در آن حداقل است وجود دارد.
کره تنها شکلیه که از تمام زوایا کاملاً متقارنه. هیچ شکل دیگه ای وجود نداره که به این اندازه متقارن باشه. از طرف دیگه در مورد مثالهایی که زدی چون نیروی وارد شده از تمام جهات به یک اندازه است بنابراین متقارن ترین شکل ممکن یعنی کره بوجود میاد. خرده سیارکها و قمرهایی وجود دارن که کاملاً کروی نیستن ولی حبابهای هوا حتی اونجا هم کاملاً شکل کروی دارن. تنها حالتی که ایجاد میشه اندازه نیروی جاذبه ست. اگه در امتداد طول سیارک روی اون وایسی جاذبه بیشتری احساس میکنی و در امتداد عرض جاذبه کمتر. بهرحال شدت متفاوت جاذبه شکل حباب رو تغییر نمیده بلکه اندازه اونو تغییر میده. برای اینکه شکل حباب تغییر کنه باید از یک یا چند جهت نیروی بیشتری بهش وارد بشه. فرض کن حباب از یک گاز مغناطیسی پر شده باشه. اونوقت اگه از دو طرف دوتا آهنربا میگرفتی کنارش شکلش عوض میشد و بیضی میشد و اگه از همه طرف آهنربا بگیری طرفش دوباره کروی میشد با قطر بیشتر.


سایر سئوالات