چگونه یک ایمیل بسازیم

برای ایجاد صندوق ایمیل باید به یکی از سایت های ارایه دهنده خدمات ایمیل یا پست الکترونیک ماند Gmail.com و یا Yahoo.com مراجعه کنید

در این سایتها با استفاده از گزینه عضویت (Signup) به عضویت این سایتها در می آیید و یک آدرس ایمیل برای شما ایجاد می شود


سایر سئوالات