چرا حشیش حرام است

متاسفانه در جامعه ما مصرف دخانیات فراوان شده است و برخی از دخانیات علاوه بر حرام بودن نجس نیز هستند و قاعده کلی این که هر چیزی که باعث مستی انسان می شود و روان باشد مانند شراب نجس است ولی حشیش و بنگ چون مایع نیستند نجس نیستند (نجاست غیر حرام بودن است) این مساله در رساله مراجع چنین آمده است:

توضیح المسائل مراجع مساله ۱۱۱ شراب و هر چیزی که انسان را مست می‌کند،چنانچه به خودی خود روان باشد،نجس است،(۱)و اگر مثل بنگ و حشیش،روان نباشد (اگر چه چیزی در آن بریزند که روان شود)،پاک است.

علت حرام بودن آن نیز به خاطر آسیب ها و زیانهای است که برای بدن دارد. همچنین آسیبهای و مفاسد اجتماعی نیز با خود به دنبال دارد.

منبع: islamcity.ir


سایر سئوالات