چرا چمن سبز است

علت رنگ سبز چمن و به طور کلی گیاهان وجود کلروفیل یا سبزینه در گیاهان است.

سبزینه یا کلروفیل، رنگدانه‌ای سبزرنگ است که در اکثر گیاهان، خزه‌ها و سیانوباکتری‌ها یافت می‌شود. سبزینه بخش اعظم نور آبی و قرمز را جذب و نور سبز و زرد را از بین طیف‌های الکترومغناطیسی منعکس می‌کند. رنگ سبز گیاهان به دلیل انعکاس نور سبز از کلروفیل‌هاست.

وظیفهٔ سبزینه، نورساخت (فتوسنتز) در یاخته است که گیاه را قادر می‌سازد از نور خورشید انرژی کسب کند.

منبع: ویکی پدیا


سایر سئوالات