چرا خروسها می خوانند

شاید جالب باشد بدانید که خروس تنها پرنده ای نیست که با طلوع آفتاب آواز می خواند. گنجشک ها هم که در دنیا 6هزار گونه از آنها وجود دارد ، هم نر و هم ماده با طلوع آفتاب شروع به خواندن می کنند.

تقریبا تمامی پرندگان به محض طلوع آفتاب یا غروب آن ، صداهای بلندی از خود در می آورند و بسیاری از انسانها از اول تاریخ تاکنون از خروس به عنوان ساعت زنگداری برای بیدار شدن استفاده کرده اند. مشکل یک توفیق اجباری است چون خروس گاهی وسط روز و حتی نصف شب هم می خواند.

گرچه میزان دفعات آن نسبت به صبح کمتر است اما نکته جالب اینجاست که میزان دسی بل صدای خروس در سحرگاه بالاتر از ساعت های روز است و به 50 تا 60 دسی بل می رسد ، یعنی صدایی مشابه یک جارو برقی یا کامیونی که از نزدیکی شما عبور می کند.

وقتی همه خوابیم ( آقا پلیسه بیداره ) نیمه شب یا حتی در یک محیط ساکت هم صدا به صفر نمی رسد. صدای تیک تاک یک ساعت که در سکوت شب می پیچد حدود 30 دسی بل است و برای آنکه یک صدا فردی را از خواب بیدار کند باید 10 دسی بل بالاتر از این مقدار باشد.

صدای خروس گاهی به 70 دسی بل هم می رسد و به راحتی فرد را بیدار می کند. صدای خروس نیز مانند سایر پرندگان از اندامی به نام « سیرینکس » بیرون می آید. این اندام ساختاری غضروفی و دو حفره دارد.منبع نفس یک کیسه هوا است که طنین صدا از آن بیرون می آید.

منبع: dvm87.blogfa.com


سایر سئوالات