چرا خمس واجب است

همه افرادی که در آمد دارند باید5/1 اضافه درآمد سالانه خود را به مجتهد خود بدهند و داشتن بدهی و وام دلیل بر ندادن خمس نیست
در جواب سوال دوم شما بله هر تاریخ که دوست دارید می تونید انتخاب کنید

برای پرداخت خمس لازم است سال مالی را برای خودت معین کنی
یعنی لازم است از یک زمان که معمولا از دریافت اولین دستمزد است را مبنای سال مالی خود قرار بدهی
ازین زمان تا مدت یکسال به مازاد پولت پس از خرج سال، در موعد مقرر خمس تعلق می گیرد

اگر کسی تا به حال خمس نداده باید تمام دارایی حتی حبوبات و مصارف خانگی خود را هرچه که پول داده و خریده است به غیر از هدیه ها جهزیه خانم و ارث باید حساب کنه و با مجتهد خودش مصالحه کنه یعنی مجتهد می گوید که چقدر بدهد تا مالش تا آن لحظه پاک شود

هر روز که این کار را کردید آغاز سال خمسی شما می شود و در سال بعد همان روز باید دوباره محاسبه کنید و مازاد بر مصرف زندگی را حساب کرده و خمس آن را بدهید

در مورد بدهی هم اینکه بدهی از دارایی کم می شود
مثلا شما یک میلیون پس انداز دارید و 500 تومان بدهی بدهی را از آن کم می کنید می ماند پانصد هزار تومان
و شما خمس پانصد هزار تومان را می دهید که می شود صد هزار تومان

اطلاع بیشتر را از مرجع تقلید خود جویا بشو


سایر سئوالات