چرا خفاش پستاندار است؟

خفاش پستانداریست که قادر به پرواز ولی پرنده نیست . یعنی پر نداره و تخم نمی گذاره . به نوزادش شیر میده .

دندان داره و پوزه همینطور گوش خارجی و اسکلتش هم بیشتر به پستانداران شبیه تا پرندگان البته استخوان هاش تو خالیه که شبیه استخوان پرندگان ولی میشه اینطور نتیجه گرفت که کلا هر جانداری که بخواد در روند تکامل پرواز کنه نیاز به اینگونه استخوانهایی داره .


سایر سئوالات