چرا دعا میکنیم

دعا از ریشه "دعو" به معنای درخواست کردن است.
دعا یعنی اتصال بنده با خدایش. خدا خودش فرموده "ادعونی استجب لکم" یعنی "بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را".
دعا در تفکر شیعه شامل مضامین آگاهی دهنده و مبارزانه نیز هست مثل دعای عرفه و ندبه.
دعا در اسلام به انسان قوت قلب و قدرت ایستادگی در برابر مشکلات را می دهد. مثل دعای کمیل.
دعاهای نقل شده از ائمه ما، هم شامل مفاهیم عمیق عرفانی است مثل دعای ابو حمزه ثمالی و هم به تفکرات ما جهت صحیح می دهد.
توصیه میکنم دعای تعقیب نماز عشا را از مفاتیح الجنان پیدا کنید و بخوانید تا ببینید انسان مسلمان در مورد رزق و روزی اش چطور باید فکر کند..

یکی از عالی‏رترین تعالیم اسلام، مساله دعاست. حقیقت دعا توجّه به خدا و روی نیاز به درگاه او بردن است، به طوری که خداوند متعال در قرآن مجید فرموده: «ادعونی استجب لکم؛ مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم».
در مورد دعاهائی که به نظر می‏رسد به اجابت نرسیده، باید چنین گفت که یا حقیقتاً انسان دعا نکرده و با توجّه و خلوص از خدا حاجت خویش را نخواسته است، و یا از خداوند چیزی خواسته که به صلاح او نبوده و بلکه برای او زیانبخش نیز بوده است.
نکته‏ای که شایان توجه است و نباید آن را از نظر دور داشت، این است که در مواردی دعاهای انسان به اجابت نمی‏رسد؛ از این رو که خداوند دوست دارد بنده به او توجّه نموده و در برابرش نیایش نماید، و اگر به زودی حاجت او را بدهد، بدنبال کار خویش رفته و آفریدگار خویش را فراموش می‏کند؛ از این جهت خواست‏رها را به زودی برآورده نمی‏سازد. تا بیشتر تضرع و زاری نموده، خدای را بخواند. در احادیث ما موانعی برای اجابت دعا ذکر شده است که باید آنها را مرتفع نمود؛ مثل تغذیه حرام، ارتکاب ظلم، و عدم توجّه به حکمت خداوندی که به مصالح بندگان اشراف دارد. چطور انسان به منع غذایی یک پزشک شاکی نمی‏شود، اما درباره خداوند که بر ذره ذره هستی آگاه هست اعتراض می‏کند؟
گذشته از این، در حدیثی از پیامبراکرم» صلی الله علیه وآله «داریم که دعاها مردود نمی‏شود.
مطلوب اجابت می‏شود، گاهی به صورت رفع بلا پاسخ می‏گیرد، و گاهی ذخیره می‏شود، و در قیامت، روز فقر انسان نتیجه می‏دهد.
در ضمن عواملی برای اجابت دعا هست که باید مراعات شود، که عبارتند از:
بسم الله در اول دعاء ذکر صلوات در ابتدا و انتهای دعاء، تضرع و ندبه، تمجید نام‏رهای خداوند توصیف او، اقرار به گناه، همت بلند در عاء، کوچک نشمردن مقام دعا و ناامید نبودن استمرار دعاء، شفیع قرار دادن اولیای دین، توجه در زمان دعا؛ مثلا بعد از نمازهای واجب هنگام باران، یا شکستگی دل و آمدن اشک، که در همه این حالات و اوقات، دعا موثرتر است.
درباره همت در دعا در حدیث آمده، روزی رسول اکرم» صلی الله علیه وآله «به خادم خویش فرمودند: تو هفت سال است که به ما خدمت می‏کنی، چیزی بخواه خادم گوید: گفتم قدری فکر کنم. فردا پرسیدند فکر کردی گفتم: بله دعا کنید در بهشت کنار شما باشم. حضرت» علیه السلام «پرسیدند که به تو یاد داده، گفتم خیر، فکر کردم اگر مال بخواهم نابود می‏شود، اگر عمر طولانی و فرزند بخواهم، در پیش است. پیامبر» صلی الله علیه وآله «فرمودند: برایت دعا می‏کنم، تو هم مرا با زیادی سجده یاری کن.( میزان الحکمه، ج 2) .


سایر سئوالات