چرا دریاچه ارومیه خشک شد

چون جلوی رودخانه هایی که به دریاچه می ریختند سد زدن و دما هوا هم گرمتر شده.
به علت تعقییرات جوی کره زمین در چند سال اخیر.

به دلیل این که نمک اب 20% افزایش یافته و همین دلیل غلظت اب رو خیلی بالا برده و با کمترین تغییر دما اب تبدیل به بخار میشه. و باعث خشگ شدن اب از وسط دربا بیشتر شده و بین جزایر این دریاچه الان میشه کاملا پیاده رفت و امد کرد .

سیکل اب های ورودی اید دریاچه توی چند سال اخیر خیلی کم
شده
و تبخیر زیاد باعث ایمن مسئله شده
الته وجود سد روی سر چشمه های رود هایی که به این دریاچه ختم میشوند هم بی تاثیر نیست.

البته دیگه دوستان جوابها رو دادند، اما منهم دانسته ی خودم رو میگم:
1- ورودی آب به دریاچه کم شده. به خاطر کم شدن آب رودخانه ها و بستن سد روی آنها
2- تبخیر آب دریاچه بر اثر خشکسالی های اخیر یعنی بارش کم و تبخیر بیشتر.
3- پروژه های عمرانی درست وسط دریاچه که باعث عدم جریان آب و تغییر غلظت نمک آن شده است.
4- توالی این اتفاقات به خشکی دریاچه دامن زده. بهر حال خشکسالی در سالهای گذشته هم بوده، ولی این اتفاقاتی که گفتم باهم ، روند خشکی و نابودی این دریاچه ی کم نظیر رو سریعنر کرده.


سایر سئوالات