چرا کلاغ صابون می دزدد؟

در واقع کلاغ های نر برای جذب ماده ها اشیا درخشان را نگهداری می کنند.

کلاغ های صابون خور
معماریان در خصوص صابون دزدی این حیوانات نیز می گوید: کلاغ ها صابون های عطری امروزی را دوست ندارند.وی ادامه می دهد: در گذشته صابون ها دارای چربی های حیوانی بود. به همین دلیل کلاغ ها طعم چنین صابون هایی را دوست داشتند. این دامپزشک در پاسخ به این پرسش که دیده شده کلاغ ها صابون های عطری را نیز با خود حمل می کنند، تصریح کرد: ممکن است در این صابون بو یا ماده تحریک کننده ای وجود داشته است.


سایر سئوالات