چرا باید حجاب را رعایت کنیم

شاید حجاب درنظر بعضی از افراد یک جور ظلم باشه اما اینطورنیست حجاب سنگر محکمی هم برای شخصیت زن وهم برای اجتماع است.دلیل بعضی چیزها فطرت انسان است خداوند احکام دین رابه فطرت پاک انسان اراسته واقعا شما ای دوست عزیز کدام خانم راترجیح میدهید خانمی باحجابی کامل ووقاری شایسته یا خانمی عریان وبرهنه اگر هر کدام از ماها به فطرت خود مراجعه کنیم مقام زنی محجبه را خیلی بالاتراز ان زن عریان میدانیم وارج می نهیم

حال ازدید جامعه شناسی وجرم شتاسی نیز این قضیه قابل برسی است
چرا درجوامع بی بند وبار هیچ ارزشی برای زن قائل نیستندچرا شخصیت زن همچون کالاست چرا به جای مارک محصول از چهره های نیمه عریان زنان استفاده می شودمگر این کار خود یک جور بی حرمتی به زن ودرنتیجه خلاف و وتجاوز به حقوق زن نیست پس باید دراینجا به دنبال ریشه ها بود
حال گذشته از اینکه بی حجابی وبی بندوباری حقوق زن راتضعییع می نماید این امر سبب فساد هزاران جوانی خواهد شدکه امکان ازدواج برای انها فراهم نیست هر چند که یک جوان تقوا پیشه کند بازهم اگر صحنه اغواانگیزی را ببیند نمی تواند دل از کف ندهدوخواسته وناخواسته به سمت ان پیش خواهد رفت وهیچ گاه نمی توان عامل موثر اجتماع دربروز بزه رانادیده گرفت
اجتماعی که زنانش بی حجاب وبی بندوبار باشند قطعا مردانش صدها هزار بار بدترخواهند بود
پس نتیجه کلام مااین خواهد شد که حجاب زنانان اول اینکه سبب پایمال شدن حقوقشان نخواهد شد هرچند که برخی اززنان احساس میکنندکه ازادی ازانها سلب شده پس شما ای خانم مفهوم ازادی را نمی دانید ازادی یعنی اینکه بتوانی باخیالی راحت درجامه رفت امد کنی به دورازگزند چشمانی درکمین نشته وفساد های خوابید ه که بایک بهانه بیدارخواهند شد وخودو جامه راتباه خواهند کرد ودوم اینکه مقامی بس رفیع به زن خواهد داددرواقع زنان باچادرشان درصحنیه یک جهاد هستند که از اجتماعشان صیانت مینمایند.

در اینکه اعمالی که شما آنها را شمرده اید جزو گناهان کبیره است شکی نیست اما این باعث نمیشود که انسان مرتکب گناه کبیره ای چون ترک حجاب شود ما باید سعی کنیم با امر به معروف و نهی از منکر مردمان کشورمان از هر گوه گناهی مانند ربا خواری و شرابخواری ، دزدی و ...دور باشند و یکی از انها بی حجابی است در قران کریم آیه 59 سوره احزاب خداوند تبارک و تعالی فرموده است: "ای پیامبر به زنان و دختران و زنان مومن بگو: خویش را به چادر ( جلباب) بپوشانند که این کار برای این که به عفّت و حرّیت شناخته شوند و از تعرض و جسارت (هوسرانان) آزار نکشند ، بسیار بهتر است
دوست عزیز در مورد حجاب لازم است نکات دیگری رو خدمتتون عرض کنم درست است که حجاب‌، در ظاهر محدودیت زن را نشان می‌دهد اما واقع و روح مسئله‌، حکایت از محدودیت کامیابیها به محیط خانوادگی و همسران مشروع و همچنین سلامت جامعه و حفظ آن از لجنزار فساد است‌. به طور کلی‌; فلسفه حجاب از چهار جهت قابل بررسی است‌:
1 ـ آرامش روانی‌: زیرا آزادی معاشرتهای بی‌بند و بار، هیجانها و التهابهای جنسی را زیاد می‌کند. از سوی دیگر، غریزه جنسی نیز غریزه‌ای نیرومند است که هر چه بیشتر اطاعت شود، سرکش‌تر می‌شود. افزون بر این‌، تقاضای نامحدود، خواه ناخواه انجام نشدنی است و دست نیافتن به آنها منجر به اختلالات روحی و روانی می‌شود. لذا اسلام راه فساد جامعه را از سرچشمه می‌بندد. یعنی نگاه که اولین واسطه ارتباط زن و مرد است‌، باید کنترل شود. به مرد می‌گوید: "قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ..."به زن هم می‌گوید: "قل للمومنات یغضضن من ابصارهن‌ّ و یحفظن فروجهن‌ّ ... " یعنی زن و مرد نباید چشم چرانی کنند و نباید به قصد لذت به هم نگاه کنند، و یک وظیفه خاص نیز برای زن دارد; و آن این که خود را از مردان بیگانه بپوشاند. 2 ـ استحکام پیوند خانواده‌: اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج مشروع‌، پیوند زن و شوهر را محکم می‌سازد و به هر یک از طرفین این اعتماد را می‌دهد که او تنها کسی است که مورد عنایت و علاقه شریک زندگی خود قرار دارد. در حالی که در جوامع غربی و سیستم‌های آزاد; رقیب و مزاحم‌، امنیت خاطر زوجین را از بین می‌برد.
3 ـ استواری اجتماع‌: ارتباط حساب نشده و بی‌بند و باری‌ها، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می‌کند. اسلام با فعالیتهای فرهنگی‌، اقتصادی‌، اجتماعی زن و تحصیل او مخالف نیست‌. ولی با آلوده کردن محیط کار و فساد مخالف است‌. لذا در اجتماعی که حریم بین زن و مرد رعایت نشود، رکود فعالیتهای اجتماعی و انحطاط اخلاقی خواهد بود.
4 ـ ارزش و احترام زن‌: زن از نظر عاطفی و تاثیر پذیری‌، همیشه بر مرد تفوق دارد. لذا با رعایت حریم بین خود و مرد باعث حفط ارزش و موقعیت خویش می‌شود. اسلام تاکید دارد که هر اندازه زن متین‌تر و با وقارتر باشد، احترامش افزوده می‌شود.

----------------------

1.آموزش حجاب درمدارس:
آموزش عملی احکام دینی ، بخشی از وظایف معلم و دانش آموز را تشکیل می دهد، توصیه بدون تعلیم وتربیت، پوشش دینی را به دستور خشک وتحمیلی مبدل می کند ، ولی توصیه همراه بامعرفت ، پذیرش آن را آسان می کند. معرفت، حجاب ،ضامن اجرا ودوام آن است. وقتی پوشش دینی درمحیط های اجتماعی و پس ازپایان تحصیلات به شکل فرهنگ پذیرفته شده درآمد رسمیت عملی پیدامی کند.
2.تشویق:
این اصل درتربیت انسان کاربردهای فراوانی دارد. ماهیت تشویق ها متفاوت است و می تواندبار عاطفی ، مالی ، تشریفاتی ، شغلی ،سیاسی ،عملی وامثال آن داشته باشدکه در ترویج فرهنگ حجاب مورد استفاده قرار خواهدگرفت. اگرفردی نیازمندنوعی تشویق نباشد، باید ازنوعی دیگر بهره بگیریم ، احترام لازم و محسوس مردم به بانوان باحیا و باحجاب جامعه سبب ترویج فرهنگ حجاب خواهد شد. همان طور که برخورد منفی با زنان بی حجاب عاملی بازدارنده به حساب آید با این شرط که حدواندازه آ ن راباید رعایت کرد تا به لجاجت نینجامد.
3.فعالیت قوای سه گانه:
تصویب قوانین جامع ودقیق دراین زمینه درمجلس شورای اسلامی وعمل کردن بدون تساهل وتسامح قوه قضائیه به قوانین یادشده سبب می شود فرهنگ حجاب ترویج یابد قوه قضائیه سهمی مهم در حفظ سلامت جامعه دارد و اوضاع اخلاقی جامعه ، گویای این دستگاه است. نظارت جدی ودلسوزانه مسئولان دولتی بر محیط های تحت نظارت آنها نیز ازجمله عوامل ترویج وپیشگیری ازبدحجابی درادارات دولتی است.
4.معرفی پوشش های متناسب:
یکی دیگر از عوامل ترویج حجاب، فهم وتعریف درست ازپوشش متناسب با سن وشرایط کاری بانوان است.الگویی که بارعایت معیارهای شرعی، آزادی عمل بیشتری را برای زنان مسلمان فراهم آ ورد، افزون براین با معرفی الگوهای متنوع پوششی می توان تاحدود زیادی به نیازهای بانوان پاسخ داد.
5.نظارت بررسانه های جمعی:
رسانه ها بویژه صدا وسیما درساختار فرهنگ اجتماعی مردم نقش مهمی دارند ومی توان بانوع برنامه های خودجامعه رابه فساد یا صلاح بکشانند. شرط پوشش دینی درتهیه وخرید فیلم وبرنامه ها ضرورتی انکارناپذیر است حتی نمایش دختر بچه ها باوضع نامتناسب از سیمای جمهوری اسلامی،بدآموزی فرهنگی دارد.
روزنامه رسالت > شماره 6249 29/6/86 > صفحه 19 (بانو)


سایر سئوالات