چرا باید حجاب رعایت شود

حجاب مصونیت نه محدودیت البته حجاب واقعی

از مهمترین نقطه نظر که بررسی کنیم چون زنان میلی به نام نشون داده شدن و یا برتر بینی دارن و این ارضا شدنی نیست مگر در خانواده در صورتی که حجاب نباشه چشم مردان تشنه تر و زنان حریص تر می شن
و اون موقع می شه که مرد به جای توجه به زن خودش و زیبایی های اون ، زیبایی های دیگران و جاذبه های سکسی زنان دیگر رو تو سر زنش می زنه

آگاهی زن از این که خودشو تو خونه مردش به نمایش بذاره نه واسه باقی و واسه مردش آرایش کنه ، نه واسه بقال محل هم مسئله مهمیه که تو اسلام به اون اشاره شده .
خود بی حجابی هم ناخوداگاه رابطه و جاذبه و میل مردان رو بر می انگیزه که مرد به جای هم بستر شدن با زنش دنبال روابطی غیر از خانه بشه
ناخودآگاه زن نیز برای ارضا کردن نیازهای موجود بدنش به ناز و نوازش این نیاز ها رو به اجتماع می بره و اسیر مردان شهوانی میشه
مصونیت از چشم چران ها به زن آرامش می ده که فکر نکنن یک موجود بازیچه ای هستند برای دیگران
و...


سایر سئوالات