چرا عرق بوی بد میدهد

علت بوی بد عرق ناشی از فعالیت باکتری ها بر روی پوست و فضای مرطوب شده با عرق است. در حقیفت عرق بی بو می باشد. اما باکتریها با رشد در عرق بدن مواد زایدی از تولید می کنند که بوی بدی دارد. برخی موارد ضد عرق ها محیط را برای رشد باکتریها نا مناسب می کنند و با جلوگیری از رشد باکتریها به مقابله با بوی بد می روند.


سایر سئوالات