چرا عضله قلب خسته نمیشود

دیواره قلب پستانداران از داخل به خارج تشکیل شده است، از آندوکارد که آندوتلیوم ساده‌ای است که به صورت لایه نازکی سطح داخلی حفره‌های قلب را مفروش می‌کند. لایه دوم میوکارد یا عضله قلب است که بخش قابل انقباض قلب می‌باشد و تقریبا تمام حجم قلب را تشکیل می‌دهد و لایه خارجی یا اپی‌کارد یا اپی‌گاریوم نامیده می‌شود.

در هر بار ضربان، قلب به مدت 0.4 ثانیه استراحت می کند قلب نیز هم ‌چون سایر ارگان های بدن نیاز به تغذیه دارد که تغذیهٔ قلب برعهدهٔ عروق کرونری می‌باشد. و همین چهار دهم ثانیه برای استراحت قلب کافیست.


سایر سئوالات