چرا عقل انسان محدود است

خرد (عقل) از کلمه عقال گرفته شده است و عقال هم در زبان عرب به معنای بستن زانوی پای شتر است که حتما دیده اید پس عقل هم ابزاری است برای جمع و جور کردن کارهای انسان-این ترجمه آزادش بود-

خرد نامحدودترین واقعیت عالم هستی است! محدودیتی که ما احساس می کنیم به توان درک ما و نه خرد ما بستگی دارد. گسترش نیروی درک هر شخص به میزانی که وی رشد کرده بستگی دارد. کودکی که به دنیا می آید بیان ما را درک نمی کند. ولی پس از آنکه رشد کرد، این فرصت را پیدا می کند که ببیند، بشنود، تجربه کند و بیاموزد و به سوی خرد پیش رود. اکنون هر چه بیشتر پیش رویم بیشتر می فهمیم و بیشتر لذت می بریم.

پرودگار به ما خرد محدود داد تا همواره دنبال یادگیری باشیم و از آموختن دست نکشیم و هر چه بیشتر تلاش کنیم به توانمندی های بیشتری دست بیابیم
البته با آموزش و یادگیری بالهای خرد هم گسترده تر می شود.


سایر سئوالات