چرا عید غدیر عید سادات است

سید ها به شکرانه سیادتشون وبه مناسبت انتخاب شدن حضرت امیر به عنوان وصی رسول عیدی میدهند. شیرینی دادن همه پسندیده است مخصوصا سادات.
روز عیدغدیر منسوب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است و در قدیم به منزله بیعت و ابراز دوستی با حضرت علی علیه السلام، به نوادگان و فرزندان آن حضرت احترام می گذاشتند که این بین شیعیان یک سنت شده. یعنی در حقیقت به جای حضور در صحنه غدیر خم و به منزل بیعت با مولا علی علیه السلام، به سادات احترام می گذارند و آنها را گرامی می دارند و سادات نیز جهت تبرک عیدی یا شیرینی می دهند.

شیرینی دادن در روز عید غدیر ربطی به سید بودن نداره و روز عید غدیر مخصوص سیدها نیست بلکه این عید مال همه شیعیان است.

روز عید غدیر خم عید ولایت است مربوط به سید و غیر سید نیست روزی است که مربوط به کلیه مسلمانان می باشد و لازم است این روز را همه جشن بگیرند چون روز کامل شدن دین می باشد ولی از آنجای که سادات منتسب به پیغمبر اکرم می باشند و بخاطر احترام به سادات و برای شاد باش گفتن رسم است که به دیدار سادات می روند.


سایر سئوالات