چرا قطب جنوب سردتر است

عاملی که باعث شده قطب جنوب خیلی سردتر از قطب شمال باشد آن است که قطب جنوب بر روی یک لایه ی ضخیم یخ قرار گرفته که آن نیز بر روی یک قاره واقع شده است . سطح قطب جنوب بیش از 2.5کیلومتر از سطح دریا بالاتر است . در واقع قاره قطب جنوب مرتفع ترین قاره ی روی زمین است. درحالیکه قطب شمال در وسط اقیانوس منجمد شمالی جایی قرار دارد که سطح یخ شناور فقط حدود 30 سانتی متر بالاتر از دریای اطراف می باشد همچنین اقیانوس منجمد شمالی یک منبع کار آمد انرژی است که در زمستان هوای اطرافش را گرم می کند و در تابستان از آن انرژی می گیرد.

منبع: motaleatenohom.blogfa.com


سایر سئوالات