چگونه یک حسابدار خوب شویم

اطلاعات بیشتر : برای اینکه ما یک حسابدار ورزیده باشیم چکار باید بکنیم ؟

مهمترین عامل در موفقیت تجربه کاری و پشت کار است.
مطالعه
تجربه
ار صفر شروع کردن
مشخص بودن هدف
آرزوهای بزرگ
حفظ اطلاعات داخلی شرکتها.
-------------------------------------------------------
اول از همه باید بدونی حسابدار یعنی چی
بعد میتونی با خوندن کتاب های مربوطه و کار در سایزهای کوچک مهارت و تجربه به همراه دانش کسب کنی و موفق بشی.
-------------------------------------------------------
اول باید تئوری خونده باشی- علاقه داشته باشی - کمک حسابدار بشی تا بتونی چند نوع حسابداری رو تجربه کنی -تو کارهات مشورت کنی با کسانی که قبولشون داری - منظم باشی - بروز باشی .

باید از تجربیات حسابدارهای دیگر استفاده کنیم و سعی کنیم دقت نظر در همه موارد را داشته باشیم .سعی داشته باشیم از ابتدا به صورت ریشه ایکار را دنبال کنیم و با نرم افزارهای خوبی آشنا شیم.

به نظر من فقط باید تجربه کسب کنی و به عنوان کمک حسابدار ولی نکته سنج و ریز بین مشغول به کار شی.
------------------------------------------------------------
از کار حسابرسی شروع کن .
مطالعت رو ببر سمت متون اصلی (لاتین) ( سخت نیست )کمی تلاش کن .
درک مفهومی اصول حسابداری اساسیترین راز موفقیت یک حسابدار برای رسیدن به مدارج بالای علمی وفنی میباشد .
بعضی ها به دلیل عدم درک این اصول نمیتونن رابطه ای بین تئوری و عمل توی این حرفه ببینن .
به هر ترتیب شده متون اصلی رو مطالعه کن . ترجمه ها به بیراهه میبرنت ..

-------------------------------------------------------------

خواستن از ته دل
شروع از صفر
با دقت و نکته سنج بودن
تلاش برای یاد گرفتن مسائل مالی
و اینکه منتظر نباش کسی چیزی رو بهت یاد بده خودت باید تلاش کنی و یاد بگیری در این صورت موفق خواهی بود .
باید هم خوب کارکنی وهم مطالعات کافی داشته باشی وبه همه قوانین ومقررات مالی توجه کافی و وافی داشته باشی .


سایر سئوالات