چرا زباله طلای کثیف است

زباله امروزه بعنوان ارزانترین منبعی مطرح است که با سرمایه گذاری در این بخش میتوان به سود رسید
زمینه هایی که میتوان در این صنعت سرمایه گذاری کرد عبارتند از:
-تولید کود کمپوست
-تولید برق از زباله (نیروگاه حرارتی)
-بازیافت مواد پسماند
البته تکنولوژی همه موارد فوق در کشورمان وجود دارد اما انگیزه کافی برای سرمایه گذاری کم می باشد


سایر سئوالات