چرا کره زمین گرد است

به علت حالت دورانی یا همون حرکت موضعی زمین که البته احتمالاً در زمان انفجار بزرگ(پیدایش زمین) سرعت خیلی بالا بوده و این حرکت هم به صورت دورانیه به این علت زمین به حالت گرد در آومده.

بخاطر نیروی گریز از مرکزه. زمان تشکیل زمین این نیروی گریز از مرکز بود که به اون شکل می داد.


سایر سئوالات