چرا کنکور سخت است

کنکور (به فرانسوی: Concours)، نام آزمونی است که برای سنجش دانسته‌های علمی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، در برخی کشورها مانند ایران، چین، ترکیه و کره جنوبی برگزار می‌شود در صورتی که این نوع آزمون‌ها در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برگزار نمی‌شود.

علت برگزاری کنکور این است که دانشگاها ظرفیت محدودی برای پذیرش داشنجو دارند اما تعداد زیادی از افراد داوطلب شرکت در دوره های تحصیلی دانشگاهی هستند. بنابر این دانشگاهها با برگزاری کنکور برترین دارطلبان را انتخاب می کنند. در این رقابت افراد سعی می کنند که جز افراد برتر قرار بگیرند و مشخص است که بخش عمده شرکت کنندگان امکان قبولی ندارند. بنابراین فرد باید جز گروه اندک پذیرفته قرار بگیرند و این کنکور را دشوار می کند.


سایر سئوالات