چرا گرگها زوزه میکشند

هسته اصلی گروه اجتماعی گرگ‌ها از یک خانواده متشکل از زن و شوهر و فرزندانشان تشکیل می‌شود که معمولاً در قالب گله‌ای از چند خانواده زندگی می‌کنند. گرگ به طور کلی یک شکارچی راس هرم غذایی محسوب می‌شود و فقط انسان و در برخی نقاط ببر توانایی شکار آن را دارند.

گرگ‌ها توسط ایجاد بو، صدا (شامل زوزه)، حالت چهره و بدن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

کارشناسان «مرکز مطالعات گرگ‌ها» در یک بررسی چند قلاده گرگ را برای قدم زدن به بیرون بردند. در این زمان آنها متوجه شدند که گرگ‌های باقیمانده در گله به طور مداوم زوزه می‌کشند. آنها برای فهم بهتر دلیل زوزه کشیدن گرگ‌ها، بسامد زوزه‌ها و جفت‌ها‌ی آنها، «هورمون استرس» را در آنها اندازه‌گیری کردند. محققان همچنین اطلاعاتی را راجع به وضعیت نفوذ و قدرت گرگ‌ها نسبت به جفت‌هایشان جمع‌آوری کردند.

این مشاهدات نشان داد گرگ‌ها وقتی رابطه اجتماعی عمیقتر و بهتری با هم دارند یا وقتی گرگی که در درجه اجتماعی بالاتری است گله را ترک می‌کند، سایر اعضای گله مدت زمان بیشتری زوزه می‌کشند. ضمن اینکه در این آزمایش معلوم شد شدت زوزه کشیدن هیچ ارتباطی با هورمون استرس موسوم به «کورتیزول» ندارد.


سایر سئوالات