چرا گل نرگس سمی است

برگ ها، ساقه ها، انواع دانه و ریشه ها حاوی ترکیبات سمی هستند. غلظت قوی ترین آن معمولا در پیاز آن دیده می شود،

نوع آلودگی
آلکالوئیدهای موجود در گل نرگس

علائم
سرگیجه، اسهال، حالت تهوع و درد. اگر به اندازه زیاد خورده شود ممکن است منجر به مرگ شود.


سایر سئوالات