چرا گیاهان بیابان تیغ دارند

گیاهان در صحراها بدلیل تابیش شدید آفتاب نه تنها نیازی به برگ پهن ندارن بلکه چنین برگ های پهنی میتونه باعث افزایش سطح تماس گیاه با نور خورشید بشه که نتیجش چیزی نیست جز خشک شدن گیاه. بنابراین گیاهان صحرا بجای استفاده از برگ از ساقه های خودشون برای فتوسنتز استفاده میکنن. بعضی ها ممکنه برگ های کوچکی داشته باشن و بعضی ها کاملاً برگهاشونو از دست داره باشن. کاکتوس ها هم که روش دومی رو برای نگه داری آب در صحرا ابداع کردن و اون تنومندتر کردن ساقه و پر کردن اون از آبه. اما حالا چرا از تیغ استفاده میکنن؟

دلیلش چیزی نیست جز دفاع کردن از خود در برابر حیوانات گیاه خوار. در بی آبی صحرا رویاندن حتی یک برگ کوچک هم برای گیاه بسیار گران تموم میشه پس به یک وسیله ای باید از اون دفاع کرد. شکسته شدن شاخه ها و تکه تکه شدن بدن یک کاکتوس هم نتیجه ای جز از تبخیر آب و از بین رفتن گیاه نداره. در نتیجه گیاهان صحرایی خودشون رو تا جای ممکن از خار پوشوندن تا در برابر حیوانات گشنه صحرا ایمن بشن. هر چند که بی غذایی باعث شده تا بعضی حیوانات به لب و زبانی مجهز بشن که حتی خارهای صحرایی هم درشون نفوذ نکنه (مثل شتر) اما بهرحال از آسیب بیش از حد جلوگیری میکنه. خیلی از گیاهان حتی به سموم کشنده خودشون رو مجهز کردن تا دیگه کاملاً در امان بمونن.

خار بجز محفظت فیزیکی نقشهای فرعی دیگه ای هم داره از جمله اینکه در هنگام وزش باد خارهای به هم گره خورده باعث کاهش قابل ملاحظه جریان هوا در اطراف گیاه میشن و در نتیجه بخار و رطوبت به صورت یک لایه نازک درسطح گیاه حفظ میشه. در مه گرفتگی های غلیظ شبهنگام صحرا هم این خارها با افزایش سطح تماس گیاه با هوا به شکل مواثری قطرات شبنم جمع کرده و به بدنه گیاه منتقل میکن که در نهایت از اونجا به پای گیاه سر ریز میشن مخصوصاً در کاتوس ها که بدنه گیاه به صورت شیار داره و این عمل رو بهتر انجام میده. این روش انتقال آب در بارندگی هم بسیار خوب آب رو به پای گیاه هدایت میکنه.


سایر سئوالات