چرا لواشک کپک می زند

کَپَک عنوانی کلی‌است که به همهٔ گونه‌های قارچهای ذره‌بینی که به صورت رشته‌های چندسلولی (که هایف نامیده می‌شود) رشد می‌کنند اطلاق می‌شود.

کپک‌ها می‌توانند در یخچال رشد کنند. برخی کپک‌های مضر، سمومی به نام مایکوترکسین از خود ترشح می‌کنند که می‌توانند باعث ابتلا به انواع سرطان‌ها و تولد نوزادان ناقص الخلقه شوند. از آنجایی که این سم به عمق مواد غذایی نفوذ می‌کند و باعث آلودگی آن می‌شود، نمی‌توان توصیه کرد که قسمت کپک زده غذا را جدا و باقی آن را استفاده کنید.

عاملی که باعث گسترش و افزایش آنها می‌گردد، مقدار بیش از حد رطوبت است و علت کپک لواشک می تواند از ضخامت زیاد لواشک باشد که موجب می شود رطوبت آن به خوبی از ان خارج نشود و به کپک زدن لواشک منجر شود.


سایر سئوالات