چرا مژه میریزد

فقط ازیک نوع لوازم آرایشی آن هم جنس خوب استفاده کن.
بهترین تقویت کننده م‍‍‍ژه و چشم کشیدن سورمه است .
برای جای خالی از ریمیلهای حجم دهنده استفاده کنید..

اینکه اگه می خوای از ریزش جلو گیری کنی اول باید بری پیشه دکتر اعصاب و روان چون من خودم دچار ریزش موی ابرو شده بودم رفتم پیشه دکتری که گفته بودم.با دارو های آرام بخش انشاا... خوب میشی.

من خودم مژه های جمع شده داشتم به خاطر بخاری که باعث شده بود از بین بره
یادت باشه که همیشه استفاده مداومه که جواب میده
من خودم از ماوالا و اریف لیم با قیمت های 14 و 8 استفاده کردم که از جفتش هم راضی بودم و چون سفارش دادن اریف لیم سخت بود بازم از ماوالا استفاده کردم که البته با آرایش می شه درستش کرد اما یادت باشه با ارایش مشکلت حل نمی شه فقط پنهان می کنیش

برای جلوگیری از ادامه ریزش هم باید یا به دکتر اعصاب مراجعه کنی یا خودت استرستو کم کنی.


سایر سئوالات