چگونه یک چیز را فراموش کنیم

اطلاعات بیشتر : می خوام گذشته رو فراموش کنم ولی نمی تونم به مرز دیوونگی رسیدم، به من کمک کنید. بگید چیکار کنم.


این موضوع کاملا تخصصی می باشد و راه حل آن با مراجعه به روانشناس ممکن می باشد
--------------------------------------------------------------
مختصر و مفید بروید پیش روانپزشک یاروانشناس تا کمک موثرشود یا حداقل بطورآنلاین با کسی که صلاحیت اینکار را دارد صحبت کنید وگرنه دراین مجال و کامنت گذاشتنها نتیجه خیلی خوب نمیگیرید مگرتوصیه های عمومی و تجربه های شخصی چون باید جزییات مشکلتون و نوع شخصیتتون طی چندین جلسه شرح حال وصحبت گرفته شودوبهتریتن راه جهت فراموش کردن مشکلی که اینقدرتحت تاثیرتون گذاشته پیداکنید.


سایر سئوالات