چرا نقاشی مونالیزا معروف است

اگر کتاب رمز داوینچی را خوانده باشید در آن کتاب به نکات بسیار جالبی اشاره کرده است.از جمله آنکه اسم مونولیزا از اسم یک خدا و یک الهه یونان باستان به اسمهای ((آمون)) و ((لیزا)) گرفته شده است که اولی خدای مذکر و دومی الهه ی تئنیث است بنابراین علاوه بر اینکه اسم تابلو خود یک ترکیب از مذکر و مونث است داوینچی در خود تابلو نیز تصویر را به صورتی رسم نموده که هم مونث و هم مذکر باشد و بعضی دیگر از افراد اعتقاد دارند که داوینچی در پشت این اثر شگرف تصویری دیگر به ودیعه نهاده است.
البته عقیده مردمان عادی در رابطه با شگفتی تابلو به لبخند شگرف آن تصویر بر میگردد..

--------------------------------------
تو لبخندشه
که بستگی به بیننده و حالت روحی و مکان قرار گرفتن وی داره
یعنی بعضی اوقات دیده میشه . بعضی وقتا نه!

-------------------------------------
معروفیت مونالیزا از نظر خیلی ها این هست که هر آدمی توی هر حسی باشه چه خوشحال چه غمگین چه مرموز ..... وقتی به چهره توی تابلو نگاه میکنه، اون حس رو توی تابلو میبینه
به نظر تمامی احساساتی که یک آدم میتونه داشته باشه تو نگاه و لبخندش جا گرفته .

داوینچی سفارش نقاشی این اثر را بین سالهای 1503 و 1506 دریافت کرد اما آن را به موقع تحویل نداد و چند بار آن را عوض کرد. درباره این اثر هنوز رازهایی باقی است از جمله این که معلوم نیست این تابلو چگونه پدید آمده است. شگردهای شیوه نقاشی مات یا به اصطلاح دودآلود داوینچی هنوز کاملا روشن نشده است. به گفته کارشناسان داوینچی با ابزارها و رنگهای خود، سبک تازه ای ابداع کرده بود که اجزای تصویر در عین ظرافت و هماهنگی، مشخص و برجسته دیده می شد.


سایر سئوالات