چرا قناری نمیخونه

دمای اتاق رو دقت کن. تغذیه های مکمل رو به ترتیب براشون بزار . پسته و بادام آرد شده با یک قند . تخم مرغ آب پز شده . از سبزیجات هم بهشون برسون از جمله جعفری و کاهو از میوه ها هویج و کاهو وسیب از دانه ها هم سیاه دانه و هفت تخم به مقدار محدود بهشون مرتب بده . اگه به تغذیه اش برسی زود میخونه و آماده میشه .


سایر سئوالات