چرا فضانوردان لباس مخصوص میپوشند

دلیل های زیادی داره مثلا
1 - به خاطر اینکه خارج از جو اکسیژن برای فضا نوردان وجود نداره
2 - فشار روی زمین 1 مگا پاسکاله در حالی که تو فضا فشاری وجود نداره برای همین اگر لباس خاصی رو نپوشن بدن آدم منهدم میشه .
3 - دمای هوا خارج از جو خیلی با دمای هوا روی زمین فرق می کنه ممکنه خیکی سرد یاخیلی گرم باشه
4-همین طور اشعه هایی که از خورشید منتشر میشن روی زمین به واسطه وجود جو به انسان برخورد نمی کنن ولی خارج از جو این طور نیست .


سایر سئوالات