چرا sleep غیر فعال است

سلام,برای فعال کردن sleep این مراحل را که میگم طی کنید:
1-به آدرسی که نوشتم بروید:
Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings
2- گزینه Change advanced power setting را بزنید
3- گزینه Sleep را بازکنید، گزینه Allow Hybrid Sleep را بازکنید
4-در اینجا گزینه on را انتخاب کنید.
البته در گزینه sleep after میتوانید تعیین کنید که بعد از چه مدت زمانی اگر سیستم بیکار بود,بخواب برود.


سایر سئوالات