چرا سهام بخریم

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار یکی از انواع سرمایه گذازی می باشد که دارای مزایای زیر می باشد

کمک به رشد افتصاد و تولید کشور
میزان سود مناسب و جذاب
حصول اطمینان از قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری
اطلاع از بازار مورد نظر در هر زمان (وجود شفافیت در بازار)
قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت

برای شرکت خرید سهام و ورود به بازار بورس بهتر است در مورد این بازار مطالعه کرد و با آگاهی اقدام کرد و با بخشی از سرمایه وارد این کار شویم به آن نیاز نداریم.

صحیح نیست که همه سرمایه مان وارد این بازار نماییم.


سایر سئوالات