چرا یارانه من قطع شده

طبق سیاست های دولت در هدفمندی یارانه ها، بعد از واریز هر ماه یارانه به حساب سرپرستان خانوار یارانه عده ای قطع می شود که از قبل بی خبر هستند.

این در حالی است که دولت اعلام کرده بود شناسایی دهک‌های پر درآمد جامعه کار بسیار دشواری است و به همین دلیل بیان شد افراد با درآمد سالیانه 35 میلیون تومان جز دهک‌های پر درآمد به حساب می‌آیند و از چرخه یارانه حذف خواهند شد.


سایر سئوالات